aktuality

29.03.2013

MZV ČR: Doporučení k cestě do Barmy

V důsledku násilných střetů obyvatel v centrální správní oblasti Mandalay byl v okresech Meiktila, Mahlaing, Tharzi a Wundwin vyhlášen výjimečný stav. MZV ČR proto českým občanům doporučuje cestovat do uvedených oblastí pouze v nezbytně nutných případech. Občanům, kteří se v zasažených oblastech již nacházejí, MZV doporučuje důsledně dbát pokynů místních úřadů a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí, kde může docházet k násilným střetům. Aktuální informace poskytne v případě potřeby zastupitelský úřad České republiky v Bangkoku.


28.03.2013

Tip na víkend: Tutanchamon

Ve středu 27. března byla zahájena spektakulární výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“. Výstava bude pro návštěvníky otevřena do 30. června 2013. Přibližuje historicky jedinečnou událost – objevení hrobky faraona Tutanchamona, k němuž došlo před 90 lety v egyptském Údolí králů – a díky rekonstrukci původní nálezové situace hrobky umožňuje prožít si tento okamžik na vlastní kůži.
„Vidím nádherné věci!“ měl prohlásit, jak tvrdí ve svých zápiscích, dne 26. listopadu 1922 britský archeolog Howard Carter, když svíčka prostrčená vybouraným otvorem osvětlila předsíň více jak 3000 let staré Tutanchamonovy hrobky. Po pěti letech namáhavých a zpočátku marných vykopávek v Údolí králů objevil neporušenou hrobku faraona se všemi jeho poklay.
Devadesát let po tomto senzačním nálezu představuje tato jedinečná výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“ příběh a cestu, která vedla k objevení Tutanchamonovy hrobky. Výstava nabízí k vidění v monumentálním spojení a jedinečných souvislostech na tisíc předmětů a ilustrací. Do historického kontextu uvede návštěvníky hned na začátku výstavy série filmů a po celou dobu výstavy je bude doprovázet nový audio průvodce zahrnutý v ceně každé vstupenky.
Vystavena je více než tisícovka předmětů – dokonalých replik vytvořených pod dohledem odborníků. Jedná se tak o mnohem kompletnější výstavu než byla kterákoli z předchozích, kde byly použity originály. Kvůli obavám z poškození exponátů může být na výstavy originálů zařazena jen velmi malá část pokladu, jenž je dnes umístěn v expozicích Egyptského muzea v Káhiře. Například faraonovu slavnou zlatou masku již Egypt nepůjčuje vůbec. Také původní stav, v němž Howard Carter v roce 1922 faraonovu hrobku nalezl, můžeme dnes spatřit pouze na výtečných černobílých fotografiích Harryho Burtona, fotografa Carterova archeologického týmu. Výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“ tak nyní jako první nabízí možnost vidět Carterův významný nález trojrozměrně a přesně podle původní nálezové situace.
Více na www.tut-vystava.cz


28.03.2013

Tip na víkend: Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

Tradiční vítání jara na hradě Křivoklátě, kdy se přeneseme o jeden a půl století zpět a vychutnáme atmosféru zvyků, řemesel a života tehdejších lidí. Velký řemeslnický jarmark, bohatý program pro všechny od 10 do 17 hodin. Ve všech prostorách hradu přivítejte příchod vytouženého jara, k vidění je i velikonočně vyzdobená kaple.
Více na www.krivoklat.cz


28.03.2013

Tip na víkend: Pocta japonskému meči

Japonský meč, mimochodem jedna ze tří císařských insignií, hrál již od nejstarších dob v kultuře Země vycházejícího slunce důležitou roli. Kromě své primární funkce zbraně úzce koresponduje i s původním japonským náboženstvím šintó a také buddhismem. Meč symbolizuje také sílu statutární, protože v určitých obdobích bylo nošení páru mečů omezeno jen na samurajskou vrstvu, kde mohl válečník nosit meč pouze té úrovně, která odpovídala jeho společenskému statutu.
Výstava v Severočeském muzeu v Liberci nabízí poměrně obsáhlou kolekci více než 140 kusů japonských mečových záštit (cuba) a dalšího příslušenství (fuči, kašira) z období 17.-19. století a také několik mečů. Tyto skvosty japonského zbrojířského umění se k nám dostaly většinou na přelomu 19. a 20. století.
Více na www.muzeumlb.cz


28.03.2013

Tip na víkend: Švýcarské jaro

Koncem března můžete naposledy navštívit multižánrový program pod názvem „Švýcarské jaro – Swiss Spring“ v Praze a vybraných regionech a městech. Cílem tohoto projektu je přiblížit Švýcarsko České republice a českému obyvatelstvu a podpořit výměnu názorů a dialog mezi oběma zeměmi.
V Počátkách a v Liberci končí výstava Dojmy ze Švýcarska, v Kolíně výstava fotografií kulturních a přírodních památek ze seznamu UNESCO ve Švýcarsku, pražské hotely Leonardo, Green Yacht a restaurace Petřínské terasy nabízejí do konce března švýcarské speciality, pokračuje též akce Swiss Position – soubor fotografií 33 klíčových projektů švýcarské architektury a stavebnictví posledních dvaceti let, které mají co do činění s udržitelným rozvojem.
Více na http://www.eda.admin.ch/eda/cs/home/reps/eur/vcze/spring.html


28.03.2013

Tip na víkend: V srdci Hedvábné stezky

Výstava, zapůjčená z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, prezentuje doposud opomíjené kulturní tradice na území Střední Asie ve dvou podobách – městské a nomádské, a v jejich vzájemném propojení. Na výstavě se představí šperky, oděv a jeho součásti, koberce, velké nástěnné výšivky, keramika i dekorativní kovové předměty z území dnešního Uzbekistánu, Turkmenistánu, jižní části Kazachstánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, více na www.slovackemuzeum.cz


21.03.2013

Tip na víkend: 20 000 km Jižní Amerikou

„Projeli jsme trabantem Hedvábnou stezku a přišlo nám to drsné, projeli jsme trabantem Afriku a přišlo nám to nejdrsnější… tak jsme vypravili do Jižní Ameriky a mysleli, že větší masakr už to být nemůže. A byl!“ – Dan Přibáň vypráví o nejnáročnější cestě, jakou kdy se svými žlutými trabanty projel! Zajímá Vás kudy cestovatelský tým projížděl? Jak to vypadá, když se cestuje trabantem v pralese, velehorách a ze zelené divočiny až na mrazivou hranu Antarktidy? Pokud ano, nenechte si ujít vyprávění o 20 406 kilometrů dlouhé cestě tím nejkrásnějším a nejnáročnějším, co může Jižní Amerika nabídnout.
23.-24. 3. 2013 – Praha – KD Ládví


21.03.2013

Národní muzeum vydává nový životopis Emila Holuba

Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad vydává nové zpracování života a díla slavného cestovatele Dr. Emila Holuba. Poutavá kniha Martina Šámala Emil Holub: cestovatel – etnograf – sběratel sleduje napínavý životní příběh tohoto pozoruhodného muže, který se rozhodl zasvětit svůj život zkoumání afrického kontinentu. Odhaluje čtenářům strasti putování po jižní Africe i ambice, plány a sny člověka, který z Afriky přivezl bezpočet sbírek, které jsou dodnes chloubou předních evropských muzeí.
Emil Holub podnikl dvě cesty na africký kontinent, v letech 1872 –1879 a 1883 –1887. Strávil zde celkem jedenáct let a díky mimořádné šíři svých zájmů přivezl do Evropy nevídaně rozsáhlé i rozmanité sbírky. S obdivuhodnou houževnatostí se věnoval výzkumům v mnoha oborech, vedle etnografie také botanice, zoologii, geologii, paleontologii nebo archeologii a velkou pozornost věnoval rovněž kartografii či meteorologii. Od úmrtí Emila Holuba uplynulo v loňském roce již 110 let.
Kniha Emil Holub: cestovatel – etnograf – sběratel je zpracována především na základě informací získaných studiem archivních dokumentů uložených v našich i zahraničních institucích. Mnohé z nich jsou publikovány vůbec poprvé. V řadě případů proto bylo možné reinterpretovat některá období či události v Holubově životě, a dokonce vyvrátit léta tradované mýty a omyly, jejichž původcem byl občas i sám cestovatel.
Křest knihy se uskuteční dnes od 17:30 hodin v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.


14.03.2013

Pákistán – varování pro cesty

13. března došlo poblíž města Nok Kundi (okres Chaghi, provincie Balúčistán) k únosu dvou občanů ČR. MZV ČR znovu důrazně upozorňuje na trvale zhoršenou bezpečnostní situaci v provincii Balúčistán, zejména v její severní a západní části, a proto rozhodně nedoporučuje návštěvu uvedené provincie. Další důležitá upozornění ovlivňující cestování jsou publikována v sekci Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům v části Státy a území – Cestování. Vzhledem k dlouhodobě zhoršeným cestovním podmínkám v Pákistánské islámské republice MZV ČR opakovaně doporučuje se s těmito informacemi seznámit.
www.mzv.cz


11.03.2013

Káhira, skrytý půvab islámské architektury

Západočeské muzeum v Plzni a Festival arabské kultury v Plzni zvou na výstavu velkoformátových černobílých fotografií Jana Brodského, která ukazuje architektonické bohatství Káhiry. Islámská architektura je nedílnou součástí světového kulturního dědictví a právě v Káhiře naleznete poklady islámské architektury od nejstaršího arabského osídlení. Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci. Početný soubor fotografií, jenž vznikal v říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci Káhiry nezavítají, přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Výstava se koná pod záštitou Jeho Excelence Mohameda Ibrahíma Abdel Hakama, velvyslance Egyptské arabské republiky v České republice. Vernisáž dne 14. 3. v 17:00 hodin, výstava otevřena pro veřejnost od 15. 3. do 21. 4. 2013.
Více na www.zcm.cz
O Káhiře v článku:
Káhira – město tisíce tváří


07.03.2013

Tip na víkend: Tibet žije 2013

U příležitosti výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci roku 1959 se 10. března 2013 od 19 hodin v pražském klubu Rock Café na Národní třídě uskuteční sedmý ročník koncertu Tibet žije.
Na koncertě zahrají kapely: Zrní, Gang Ala Basta a Kyklos Galaktikos. Kromě hudby čekají na návštěvníky zážitky v podobě ochutnávky tradiční tibetské polévky Thugpy či focení v tibetském zátiší prostřednictvím oblíbené fotobudky Smilebox. Pro děti i dospělé je od 18 hodin připraven workshop výroby tibetských divadelních masek lhamo. Během večera proběhne projekce filmu Burning Question, který reflektuje časté případy sebeupalování mladých Tibeťanů, kteří tak protestují proti čínské okupaci.
Více na www.tibetzije.cz


07.03.2013

Tip na víkend: Jelen lesní, seznamte se...

Viděli jste někdy živého jelena? Ano? Na 6 metrů? Ano? A viděli jste někdy 60 jelenů na 6 metrů a dívali jste se na ně aspoň čtvrt hodiny? A víte, co má společného Krakonoš a jelen? Ten, kdo odpovídá ano, byl na našem programu o jelenovi!
Horní Maršov, 9. března, více na www.krnap.cz


07.03.2013

Na Kypru začíná karneval

Karneval na Kypru letos začíná 7. března a následujících deset dní je dobou dobrého jídla, veselých průvodů, alegorických vozů, masek hudby a tance. Slaví se v každém městě a určitě bychom si neměli nechat ujít příchod královny karnevalu a velký gala průvod v Limassolu. Po masopustu přichází půst, ale na Kypru je jeho začátek možná dnem nejveselejším. Tzv. Zelené pondělí letos připadá na 18. března a tenhle veselý den oslavují všude – v Agia Napa, v Larnace, v Pafosu, v Rigeně i v Polis, ovšem už pouze vegetariánsky.


04.03.2013

Nakladatelství Academia – Antarktida

Nakladatelství Academia připravuje ještě na první čtvrtletí tohoto roku vydání publikace Antarktida. Kniha Pavla Proška, polárníka a profesora Geografického ústavu na Masarykově univerzitě v Brně, je první původní českou monografií o Antarktidě. Je rozdělena do čtyř tematických celků přibližujících čtenáři kontinent. V první části získá čtenář obecnější informace o Antarktidě jako kontinentu, týkající se jeho postavení a významu v měřítku Země, jeho fyzické geografie (reliéfu, systému zalednění, ostrovní části, klimatu), geologického vývoje a živé přírody na pevnině a v moři. Druhý tematický celek je orientován na historii objevů, impakty přítomnosti člověka včetně ekologických problémů s nimi spojených, právního systému Antarktidy a historie české vědecké přítomnosti na kontinentu. Třetí část je regionálně zúžena na prostor ostrova Jamese Rosse, historii jeho objevování, prosazování a stavbu české antarktické stanice. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky původních českých výzkumů v prostoru stanice, orientovaných na geologii, geomorfologii, paleontologii, klimatologii, glaciologii a biologické výzkumy. Autory publikace jsou přední čeští odborníci zaměření na polární výzkumy, a proto je v ní uvedena řada zajímavých a málo publikovaných, nebo původních informací. Kniha není určena jen pro úzký okruh specialistů – je populárně-vědeckou publikací určenou pro širší obec čtenářů.
O Antarktidě v rozhovoru s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem:
V Antarktidě se zvířata nebojí lidí


02.03.2013

Krkonoše znají svých Sedm divů

Anketu o Sedm divů Krkonoš, kterou loni v dubnu vyhlásila Správa KRNAP, vyhrál Obří důl s 272 hlasy. Těsně za ním skončily Mumlavský vodopád (271 hlasů) a meandry Labe (212 hlasů). Naopak favorizovaná Sněžka propadla. Skončila až na 10. místě.
Krkonošský národní park oslaví tento rok 50 let od svého založení a Správa KRNAP mu chtěla „pořídit“ dárek šitý na míru. V loňském roce vyhlášené anketě o Sedm divů Krkonoš mohl svou nominaci poslat kdokoli. Tipovat však bylo možné pouze přírodní fenomény Krkonoš a to po obou stranách hranice.
Pořadí na dalších místech je následující: Pančavský vodopád (208), Kotel (190), Rýchorský prales (163), Modrý důl (122), Sněžné jámy (119), Černohorské rašeliniště (95), Sněžka (91), Tvarožník (91), Kociol Malego Stawu (91), Harrachovy kameny (83), Těšný důl (79), Úpský vodopád (78), Wielki Staw (61), Čertův důl (52), Černá hora (48), Žalý (46), Sklenařovická louka (32), Srebrny Uplaz (Stř. hřbet) (29)


28.02.2013

Tip na víkend: Nově objevené písemnosti Karla Maye

Národní muzeum a Památník národního písemnictví vystavují v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur více než 100 let staré písemnosti vypovídající o rozporuplné osobnosti slavného spisovatele Karla Maye. Jaký honorář obdržel Karel May za napsání proslulého Vinnetoua a jak obtížná byla domluva s Josefem Richardem Vilímkem, majitelem českého nakladatelství? To se návštěvníci dozví z napínavé korespondence, která se na pouhých deset dní stala součástí úspěšné výstavy Po stopě Karla Maye. K vidění jsou i nově objevené Mayovy písemnosti odhalující zákulisí vzniku slavných „mayovek“. Dopisy, které jsou na výstavě prezentovány vůbec poprvé, jsou k vidění od 28. února do 10. března 2013.
Národní muzeum vystavuje v rámci Týdne originálů vzácnou originální korespondenci Karla Maye, která vypovídá o složité cestě Mayových hrdinů i padouchů k českým čtenářům. Při přípravě výstavy Po stopě Karla Maye objevili odborníci i dvě dosud neznámé písemnosti, které po více než 100 letech odhalují další střípky z osudu slavných mayovek. „Přestože je Karel May dodnes jedním z nejčtenějších německých autorů v Česku a jeho život je už dobře znám, některé jeho kapitoly zůstávají nepovšimnuty v jakémsi polostínu. Jednou z nich je právě Mayův vztah k českému nakladateli Vilímkovi – kapitola, která ukazuje intriky, blafování i otevřené spory,“ dodává komisař výstavy Petr Mašek. A právě touto kapitolou se začalo před téměř 120 lety psát velkolepé tažení Karla Maye českou kotlinou.
Dopisy Karla Maye vystavené v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur dokumentují obchodní jednání mezi autorem a nakladatelem, která rozhodně nebyla vedena v rukavičkách, ale šlo o urputný boj o každý fenik. Karel May jednal velmi podobně, jako činili jeho hrdinové Old Shatterhand nebo Kara ben Nemsí, občas i blafoval a jednal z pozice síly. Ani Josef Richard Vilímek ovšem nebyl žádný greenhorn, ale zkušený obchodník i diplomat. Jeho cílem bylo udržet Maye na své straně, donutit ho k válečné výpravě proti pirátským vydavatelům jeho knih v češtině a pro sebe získat co nejvýhodnější cenu, a pokud to šlo, dokonce zatajit autorovi některé edice. I když texty některých dopisů jsou známé již více než 35 let, jejich originály jsou takto k vidění poprvé. Vedle těchto dopisů bude vystaven také originál smlouvy Karla Maye s nakladatelstvím J. R. Vilímek ze dne 18. října 1898.

V rámci Týdne originálů navštivte „Odpoledne s Karlem Mayem“ – 2. března 2013, 13.00 –17.30
13:00 – 14.15 Můj bratr Vinnetou – Karel Deniš
Fenomén Karel May (1842 – 1912): životní osudy, románové dílo a dokonalí hrdinové
14:30 – 15.00 Pivo v díle Karla Maye – Petr Mašek
15.30 – 16.30 Zbraně v díle Karla Maye – Jan Koten
16.30 – 17.30 Poklad na Stříbrném plátně – Karel Deniš Slavná historie širokoúhlých dobrodružství: padesát let od prvního filmu s Vinnetouem
Více na www.nm.cz
O výletu za Vinnetouem v článku spisovatele Luďka Wellnera: Řeka Zrmanja a vápencové štíty Tulove Grede aneb Po stopách Vinnetoua


28.02.2013

Tip na víkend: Palmy na Vltavě

Ve výstavní síni Masné krámy v Plzni pokračuje výstava PALMY NA VLTAVĚ. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950. Výstava se věnuje aktuálnímu a dosud nezpracovanému tématu: vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850–1950. Tyto vztahy jsou obecně označovány termínem primitivismus. Expozice se soustředí nejen na konkrétní díla, spojená s africkým, oceánským a indiánským uměním, ale rovněž na obecnější pohled na cizokrajné kultury. Ten obsahoval řadu klišé, bezprostředně souvisejících s kolonialismem. Primitivismus není pouhou estetickou kategorií, ale i promluvou o politických, sociálních a morálních aspektech mimoevropských a zpětně i evropských kultur.
Více na www.zpc-galerie.cz


28.02.2013

Tip na víkend: Nejveselejší židovský svátek v Třebíči

Návštěvníci Zadní synagogy v Třebíči mohou 3. března od 9 hodin oslavit židovský svátek Purim. Slaví se na památku záchrany Židů před zlovůlí perského vezíra Hamana. Příběh popisuje kniha Ester. Návštěvníky osobně pozdraví i majitel domu z dob dávno minulých, budou jim přiblíženy zvyky svátku Purim, jídla i dodržované tradice. V programu je výuka izraelských tanců, karnevalových masek, setkání s rabínem Danielem Mayerem a jeho ženou Hanou Mayerovou, kteří přiblíží průběh oslav v Izraeli i u nich doma, součástí prezentace budou aktuální fotografie z největšího karnevalového průvodu v Tel Avivu.
Více na www.mkstrebic.cz


26.02.2013

Luxor – 19 mrtvých

V Luxoru se zřítil horkovzdušný balón se zahraničními turisty, podle prvních zpráv je celkem 19 mrtvých. Balón začal nejprve hořet a po explozi se z výšky 300 metrů zřítil. Výlety balónem jsou v Luxoru oblíbenou atrakcí turistů a incidentů a havárií nebylo v posledních letech málo. Šťastně skončilo přistání na Nilu v říjnu 2011, v dubnu 2009 narazil balón do stožáru, který ho roztrhal, při přistání bylo zraněno 16 lidí. V únoru téhož roku bylo zraněno sedm lidí.


26.02.2013

Aljaška 3D

Kruh přátel Technického muzea v Brně – Sekce stereovize Vás srdečně zve na stereoskopické promítání snímků s komentářem Tomáše Louna, tentokrát na téma „Aljaška 3D“. Promítání se bude konat ve čtvrtek 28. února 2013 od 18 hodin ve velkém přednáškovém sále ve 4. patře Technického muzea v Brně.
Více na www.technicalmuseum.cz


Nalezené položky: 812 « První | < Předchozí | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Další > | Poslední »

Potřebujete napsat článek?
Máte zájem o reklamu?
Chcete nám nabídnout váš článek?
Kontaktujte nás.