Z Palerma je to do Cefalù necelých 70 kilometrů autem, většinou po nezpoplatněné autostradě A19, která spojuje Palermo a Catanii, rychlejším vlakem trvá cesta 40 minut, pomalejším necelou hodinu. Hned na úvod připomeňme, že Cefalù je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, přesněji jeho normanská katedrála, pod souhrnným názvem „Arabsko-normanské Palermo a katedrály v Cefalù a Monreale“.

Cefalù je nejúchvatnější seshora. Nuže, vzhůru po schodech. Právě Rocca di Cefalù dává městečku s asi 15 tisíci obyvateli přidanou hodnotu. Skála nad městem patří do seznamu „Siti di interesse comunitario della Sicilia“, je tedy jedním z mnoha míst společenského a kulturního zájmu na Sicílii, míst, o něž se pečuje. Což napovídá, že nahoru to není zadarmo a není kdykoli. Platí se vstupné 4 € a v létě je otevřeno od 9 do 19 hodin (poslední vstup hodinu předem), v zimních měsících je otevírací doba kratší. Z Piazza Duomo se vydejte po Corso Ruggero až k Vicolo Saraceni, poté po schodech nahoru, kde je i pokladna. Kdo by chtěl až nahoru na hrad, vystoupá od mořské hladiny do přibližně 270 metrů nad mořem. Ovšem zmíněný okouzlující výhled na katedrálu, Piazza Duomo a střechy města je mnohem níže, asi ve 150 metrech nad mořem, kousek pod zbytky Dianina chrámu.


Cefalù je romantické městečko, moře, pláže, úzké uličky a… skála


Cefalù


Spousta restaurací, v nichž nechybí na jídelním lístku to, co se vyloví z moře


Piazza Duomo

Nejstarší součástí Dianina chrámu je cisterna, jejíž historie sahá až do předantických časů a tedy před řeckou kolonizaci. Podle názoru některých vědců byla cisterna sídlem uctívání jakéhosi kultu vod a je stará téměř tři tisíciletí. Je vyhloubena do skály a uzavřena kamennými deskami podobně jako dolmeny. Chrám pochází z 5. či 4. století př. n. l., otázkou zůstává, proč byl postaven právě na tomto místě tak daleko a vysoko od pobřeží a obydlených míst. Asi nikdo nepochybuje, že měl náboženskou funkci, někteří archeologové ale dokládají, že chrám postavený nad cisternou vysoko nad mořem, byl zároveň pevností a strážným bodem. Na místě archeologové objevili i známky pozdějšího byzantského kostela, což svědčí o tom, že posvátný charakter vydržel i po úpadku antického období.

Cefalù je romantické městečko, moře, pláže, úzké uličky, spousta restaurací, v nichž nechybí na jídelním lístku to, co se vyloví z moře. Oblíbené letovisko, v němž jsou ceny ubytování vyšší než například v Palermu. Pokud je v Cefalù příliš horko, vydejte se do parku a pohoří delle Madonie, jehož hory dosahují nadmořské výšky až 2000 metrů a kde stojí Santuario di Gibilmanna, svatostánek (plný koček) zasvěcený Panně Marii, a kus dále vesničky na kopcích Isnello a Castelbuono. V horách jsou příjemnější teploty a ubytování lze najít.


Výhled z Dianina chrámu na moře


150 metrů nad modrou mořskou hladinou


Hrad na skále


Cestou nahoru na skálu

Nejsou zjevné doklady o fénickém původu Cefalù, v dávných časech řecké kolonizace se jmenovalo Kefaloidion (Κεφαλοίδιον), původ jména hledejme samozřejmě ve skále. Řecký historik Diodóros Sicilský ho nejednou zmiňuje, především jeho dobytí v roce 254 př. n. l. římským loďstvem, které vedli konsulové Cornelius Scipio Asina (z proslulé rodiny Scipionů) a Atilius Calatinus. Římané město pojmenovali Cephaloedium. Po pádu římské moci a nejistých časů za byzantské vlády bylo téměř opuštěno, lidé se kvůli bezpečí stěhovali dále od pobřeží, z moře hrozily vpády muslimských pirátů a unášení do otroctví. Arabové se po dlouhém obléhání stali pány v regionu v roce 858 a město přejmenovali na Gafludi. V roce 1063 se vrátilo po úspěšném normanském vpádu do křesťanských rukou, katedrála se stavěla od roku 1131.

Vypráví se legenda, že první sicilský král Roger II. byl na moři zastižen prudkou bouří a přísahal, že pokud živý dopluje k břehu, nechá postavit v nejbližším městě katedrálu. Podobných legend jsem již slyšel… důvod stavby byl spíše praktický, charakter skály v tehdejších časech doslova vybízel k tomu, aby se město pod ní stalo významným.

Katedrála stojí na půvabném Piazza Duomo přímo pod skálou. Je známá mozaikami byzantských umělců. Roger II. byl v katedrále pohřben v sarkofágu z porfyru, jeden z jeho následovníků Fridrich II. Štaufský ho ovšem nechal převést a znovu pohřbít v katedrále v Palermu.

Přes Piazza Duomo prochází Corso Ruggero, půl kilometru dlouhá ulička, která je elegantní osou Cefalù. Vede od moře až ke kostelu Madonna della Catena. Lemovaná spoustou obchůdků se suvenýry, luxusních butiků, restaurací, hotelů, cukráren, kaváren, barů, pekařství, vše, co host potřebuje, a v klasickém jihoitalském stylu. Budete-li se toulat úzkými uličkami Cefalù, objevíte spoustu půvabných zákoutí a zajímavých míst. Pár kroků od pláže na via Vittorio Emanuele je možná to nejzvláštnější – středověká prádelna. Kdysi jí protékala říčka Cefalino, naplňovala vodou nádrže a vlévala se do moře. Současná podoba je ze 17. století, nedávno, v 90. letech minulého století byla prádelna zrestaurovaná. Přichází se po širokém zatočeném schodišti a… ženy peroucí prádlo již neuvidíte. Bývalo to jistě rušné místo, když se ženy daly do hovoru a zazpívaly. Dnes ovšem potkáte zřízence, který pustí dovnitř pouze několik návštěvníků v rouškách. Zeď zdobí cedule s nápisem „Sem teče Cefalino, zdravější než jakákoli jiná řeka, čistší než stříbro, chladnější než sníh.“ Vstup zdarma, ovšem není otevřeno celý den, jak bylo před pár lety. Bylo by divné, kdyby takové místo nemělo svou prastarou legendu. Má. Původ říčky Cefalino je v slzách nymfy, která litovala, že zabila svého milovaného, který ji zradil.

Cefalù je jedním z nejdražších míst Sicílie. Pochopíte to dříve, než ho navštívíte, stačí fotografie na internetu a zjistit si ceny ubytování. Přesto doporučuji, nechte se zlákat jeho krásou, litovat nebudete. Snad jen doporučení na závěr, vyhněte se letním měsícům, kdy jsou nejen místní pláže přeplněné. To ovšem všechna podobná půvabná místa v Itálii.