Navštívit jen jedinkrát tuto zemi, to znamená nasát vinoucí se atmosféru barev a květů, okem téměř nezachytitelných odrazů slunce na vodních hladinách jezer s nevinně plujícími lekníny a především plání, posetých tulipánovým „královstvím, co nemá začátku ani konce“, které za krásných slunečných dnů umí opravdu vřele pohladit na těle a duši. Básník ukrytý v cestovatelském srdci, nyní v poetickém vytržení z toho, že Holandsko něčím vskutku mimořádným obohatilo jeho léty ošlehanou vrásčitou tvář, jemně sfoukává prach ze starodávné mapy a pomalým pohybem pravé ruky postupně zabodává prst na tři významná místa, která mu propůjčila na malou chvíli svobodný prostor pro jeho netradičně oslavnou poezii.

Haarlem – historická perla s tváří půvabně melodického vzhledu

Haarlem, kterému se mezi místními říká také „květní město“, je lemován poezií malých zahrad s ostrou vůní všech květů a poupat, které si tak drze prohlížejí každého neméně zvědavého návštěvníka. Úzké uličky jsou zase prosyceny vůní příjemně vychlazeného piva a v momentě, kdy se rozsvítí večerní lampy podél nábřeží města, ozve se zvuk temných kostelních varhan, které se mocně nadechují v kontrapunktu líně se zvedajících mollových harmonií za vedení hbitých prstů „faustovsky“ nadaného hudebního génia z jiného času, maďarského skladatele Franze Liszta. Přenesme se o kus dále a hle, to již je básník u čarodějné zátoky u Ariaadnina mlýnu, kde se dovršují poslední tahy neklidně kapající barvy na štětci barokního malíře Jacoba Van Ruisdaela, tahy, které právě obnažují grandiózní finále nějakého nám zatím neznámého díla jarního úsvitu a probuzení nádherných okolních přírodních scenérií Haarlemu.

Utrecht – polozapomenutá paměť římského císařství

Je mlhavé ráno a chocholky načepýřených ptačích návštěvníků právě obletují – sluší se poznamenat, že v úhledně zvolené rojové formaci – nejvyšší kostelní věž v celém Nizozemí – Domtoren, odkud je celé město jako na dlani. A už je slyšet smích prvních ranních cykloturistů, kteří prorážejí mlhu Utrechtu podél historických městských vodních kanálů. Básník jde chvíli v jejich stopách a u toho ve svých ústech dokousává krásně teplý a křupavý croissant a naslouchá šumu ulic probouzejícího se města. Pro své další poetické obrození se pak snaží zachytit smysl, který leží ve zdech nemluvných kvádrů a kamenů místní univerzity ze 17. století. I dnes může básník a cestovatel, když opře na chvíli jízdní kolo o strom stojící opodál a položí ucho na jejich prochladlou tvář, slyšet tiché ozvěny výkladů astronomických pohybů vesmírných těles z úst těch největších holandských učenců své doby.

Amsterdam – město, kde vše končí a zároveň znovu začíná

Je neděle, ničím neposkvrněné letní odpoledne, a slunce neúnavně „buší“ do těl opalujících se lidí z různých koutů světa, bílých i černých, kteří vystavují slunečním paprskům svá spoře oděná těla na přídi kanálem projíždějící lodi, která po očku sleduje všechen ten děj kulturního bohatství Amsterdamu. Nějaký mladý pár popíjí lahodnou kávu a dokonale schován pod slunečníkem naslouchá upovídaným turistům, kteří právě vycházejí z historické brusírny diamantů. Básník jde dále a musí rychle uhýbat rozdováděným desetiletým uličníkům, kteří si před sebou postrkují „mičudu“, ladně z nohy na nohu, a na sobě mají dresy místního fotbalového klenotu a sportovní pýchy města – Ajaxu Amsterdam. Pomalu padá večer na zlaté město celého Nizozemí a básník usedá na Rembrandtské náměstí, které se pyšní plastickou Noční hlídkou. Do tikotu ubíhajících hodin živého pohybu na náměstí přispívají svým jazzovým umem „študáci“ z místní umělecké konzervatoře, kteří jsou plně pohrouženi do hry svých nástrojů, jimiž obohacují sluch vědomých i nevědomých posluchačů na náměstí.

Kruh je uzavřen, cesta dokonána a usrkávaná káva hřeje. V příjemně teplém večerní vánku si básník pod vousy tiše říká: „Tušíte, pane Rembrandte, že komorní jazzová hudba je pod Noční hlídkou tak neuvěřitelně nádhernou záležitostí?“


.

Tento článek byl sepsán za účelem jemného, ale výstižného poetického zachycení různorodých pocitů a zážitků z dovolené po Holandsku na lodi, na kole, který pořádá česká společnost Extrem Tour z aktivní dovolené v Holandsku.