Humpolecký židovský hřbitov je uzamčen a nemá pravidelnou návštěvní dobu. Klíče je možné vyzvednout v infocentru na Havlíčkově náměstí (http://infohumpolec.cz), vratná kauce je 200 Kč. Další možností je dovolat se správci hřbitova (p. Staněk, 723 735 062), prohlídku v jeho doprovodu a s jeho komentářem mohu doporučit, z návštěvy ničím výjimečného hřbitova je najednou seznámení s historií hřbitova, židovské obce v Humpolci, židovskými pohřebními zvyklostmi i vzpomínkami na příbuzné světově proslulého spisovatele Franze Kafky či skladatele Gustava Mahlera, kteří na hřbitově odpočívají, podobně jako předci bratrů Saudkových. Ale také na nacistický holokaust a vandalismus po druhé světové válce. Příběhy, které pan správce vypráví, jsou smutné i dramatické stejně jako byly židovské dějiny posledních století.


.
.
.

Podle staré tradice Židé pokládají na hroby kamínky, mnoho jsem jich ale na náhrobcích neviděl. Cenné jsou především náhrobky barokního a klasicistního typu, vzácné tumby (tvarem připomínající sarkofág) ale na humpoleckém hřbitově nejsou. Hřbitov byl založen v roce 1719 (informační text před hřbitovem prý udává nesprávné datum 1716) a je na něm přes 760 náhrobních kamenů. Nejstarší náhrobky jsou v zadním pravém rohu od vstupní brány. Na starších náhrobcích jsou nápisy v hebrejštině, na mladších německy i česky. Hřbitov využívaly židovské rodiny nejen z Humpolce, ale i ze širokého okolí, mj. z Lipnice nad Sázavou. Poslední pohřby zde proběhly v roce 1945. Především díky svému správci hřbitov prochází v posledním desetiletí celkovou obnovou.

Více o židovských hřbitovech v ČR:
http://www.zidovskehrbitovy.cz