Skály Sorana jsou plné sklepů, do těch jsme ale nenahlíželi. Bylo poledne a uličky liduprázdné. Čas siesty narušovala snad jen čtveřice cizinců z Čech. Toskánský kraj spal. Kde jsou ti Italové, údajně temperamentní lid, spíše si hoví někde v chládku a nenechají se rušit. Možná ani fotbal by je nevyrušil, kdyby hráči nastoupili na hřiště v poledne. Přes 3000 obyvatel má Sorano a všechny dveře zavřené, jakousi lidskou činnost dokumentuje prádlo visící z oken, květináče, olivové háje a vinice v okolí. Tiché poledne, spíše obyčejně toskánsky tiché poledne, snad ani ptáci nezpívají, cikády není slyšet. Jen Češi okukují pevnost Orsiniů, prolézají bývalou židovskou Via del Ghetto a dostávají chuť na lahodné toskánské víno. Není divu, již Karel Čapek napsal, že „toskánský kraj je tuze podobný hezké krajině v Čechách; jenže místo brambor tu roste réva a každý kopeček je přepěkně korunován nějakým věžovitým městečkem“.


Jakousi lidskou činnost dokumentuje jen prádlo visící z oken


Liduprázdné polední Sorano kreslil Filip Trnka

První zmínky o osídlení Sorana jsou ze 3. století před Kristem, tehdy to byla malá etruská vesnička na tufovém kopci. Pak se z dějin Sorano vytratilo a znovu se vynořilo ve středověku jako vlastnictví Aldobrandeschiů, z jejichž rodu pocházel i papež Řehoř VII. Na konci 13. století přešel majetek Aldobrandeschiů do rukou Orsiniů.

Jen pár kilometrů je to ze Sorana do městečka Sovana, kde si kupujeme za 5 eur vstupenku na cesty etruského původu, kterým se říká Vie Cave (v překladu něco jako „vyhloubené cesty“). Prodíráme se skalami, některé z těch úzkých stezek vyhloubených v tufových skalách jsou tak široké, že jimi mohly projet etruské drožky a káry. A hluboké jsou až 15 metrů. O využití těchto cestiček se dodnes archeologové přou, jsou nevydlážděné a některé příliš úzké, aby sloužily jako silnice. Možná byly využívány při rituálních náboženských procesích, další teorie tvrdí, že to původně vůbec nebyly cesty, ale kanály, které měly přivádět vodu tekoucí ze skal. Nedaleko Sovany je etruská nekropole, nejkrásnější z hrobek je Tomba Ildebranda, která ale samozřejmě nemá nic společného s nejslavnějším rodákem Sovany – Hildebrandem, budoucím papežem Řehořem VII.


Některé z pradávných stezek vyhloubených v tufových skalách jsou tak široké, že jimi mohly projet etruské drožky a káry

Jen pár kilometrů je to ze Sorana do Pitigliana, dalšího okouzlujícího městečka na sopečné skále (viz článek Pitigliano – Malý Jeruzalém znovu ožívá) a dalších pár kilometrů do Saturnie, kde jsme se vykoupali v horkých pramenech. Je to okouzlující kraj, tohle jižní Toskánsko, navíc prosto turistických davů, které zaplavují Florencii a Sienu. A z Česka snadno dostupné autem.


Saturnia – volně přístupné vodopády, prameny mají teplotu 37,5°

Zajímavé internetové adresy (většinou v italštině):
www.parcodeglietruschi.it
www.leviecave.it
www.lineatoscana.it
www.lamaremma.info
www.trekking.it
www.turismo.intoscana.it
www.perlatoscana.com
www.castellitoscani.com