V Česku je jen málo míst, která by byla tak vhodná pro romantické víkendy, jako jsou Karlovy Vary. Že se vám ale už promenáda na břehu Teplé okoukala a na snídani v Puppu se také necítíte? Okolí Karlových Varů nabízí spoustu jiných, originálnějších atrakcí.

Snad na žádném místě v Evropě nenaleznete tolik zajímavostí spojených s geotermální aktivitou, jak v Karlovarském kraji. Kromě nespočtu léčivých minerálních pramenů tu naleznete i sopky. Ne tedy klasické, tak jak si je zpravidla představujeme, ale bahenní.

Rezervace Soos se nachází poblíž Františkových Lázní. Jedná se o lokalitou plnou miniaturních bahenních sopek, které neustále chrlí bublající bahno a síru (http://www.youtube.com/watch?v=SR_X3Oinpvs&feature=related).

Ve své podstatě se jedná o zcela unikátní lokalitu. Naučná stezka tu vede po dřevěných chodnících ležících na dně vyschlého slaného jezera. V něm ze schránek jezerních řas vznikla evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Jezero je tak nyní vlastně rozlehlým rašeliništěm.

Pokud vás nelákají bublající a páchnoucí díry v zemi, navštivte raději zdejší světoznámé sklárny. Značka Moser letos slaví 155 let od svého založení, což je ideální příležitost, proč při prodlouženém víkendu v západních Čechách navštívit tuto manufakturu.