Podle jedné teorie je vyprávění o vejcích duhového hada jen báchorkou vyprávěnou zvědavým turistům. Aboriginci si své pradávné mýty nechávají pro sebe a nezasvěceným je neradi prozrazují. O původu kamenů prý existuje více domorodých verzí a žádná z nich není o hadech. Aboriginské mýty vyprávějí o stvoření jejich domova, angličtina pro překlad jejich legend používá výraz „dreaming“, tedy něco jako „snění“. Toto snění popisuje svět domorodců, jeho původ, kulturu a víru. Oním sněním jsou domorodci spojeni s přírodou i se svými předky, kteří se dokonale sžili s nebezpečnou australskou přírodou. Že jsou kameny opravdu posvátné (a kupodivu přístupné), dokumentuje příklad Johna Flynna, zakladatele Royal Flying Doctor Service. Flynnovy první pokusy zajistit leteckou lékařskou péči ve vzdálených a těžce přístupných oblastech Austrálie se datují do roku 1928. Flynn zemřel v roce 1951 a na jeho hrob v Alice Springs byl přivezen osmitunový kámen z téměř 400 km vzdálených Devils Marbles. Po dlouhotrvajících tahanicích byl nakonec v roce 1999 původní kámen odvezen zpět do Devils Marbles a v Alice Springs nahrazen kamenem jiným.


Domorodé hudební představení

Tennant Creek je prý městem alkoholu a násilí, pravdou zůstává, že tvrdé nápoje jsou pro domorodce závažným problémem a před pár lety se výtržností a bitek mezi klany zúčastnily stovky lidí ozbrojení bumerangy nebo holemi nulla nulla. Z Tennant Creek vyrazíme zítra na jih po Stuart Highway, silnici, která vede z Darwinu na tropickém severním pobřeží přes Tennant Creek a Alice Springs až do Port Augusta v jižní Austrálii. Silnice je pojmenovaná po Johnu McDouall Stuartovi, prvním člověku evropského původu, který přešel živ a zdráv Austrálií z jihu na sever. Právě Stuart pojmenoval řečiště řeky, na které v roce 1860 narazil, Tennant´s Creek. Postupně zde vznikalo městečko, za deset let zde stála telegrafní stanice, přišli dobytkáři, těžaři, zlatokopové, právě díky zlaté horečce z 30. let minulého století vděčí město za svůj překotný rozvoj. Dnes zde žije spousta původních Austrálců, tvoří necelou polovinu obyvatel městečka (celkem asi 3500). Usídlujeme se v příjemném kempu plném stromů Outback Caravan Park, vykoupeme se v bazénu a vyrážíme kousek za město do Battery Hill Mining Centre k pozůstatkům zlaté horečky.


Některé kameny jsou rozpůlené, jakoby do nich udeřil ďábel mocným kladivem

Devils Marbles (Karlu Karlu v domorodém jazyce) leží 115 km na jih od Tennant Creek. Je zde tábořiště, ale chybí zde voda. Některé kameny jsou rozpůlené, jakoby do nich udeřil ďábel mocným kladivem. Mohutné balvany se během 24 hodin, kdy se prudce mění teplota mezi dnem a nocí, nepatrně rozšiřují a smršťují, což způsobilo jejich rozpad. Po stezkách se dá prolézat jak je libo, přestože je park ve vlastnictví domorodců. Australané totiž navracejí Aborigincům, jejichž předkové přišli do země asi před 50 tisíci lety, jejich půdu a snaží se napravit zkázu, kterou v životě domorodých kmenů v minulosti způsobili. Jenže pokoření domorodců možná pokračuje současnou spoustou výhod, které tito původní Australané požívají, což vede k jejich pití a lenošnému neaktivnímu životu.

http://www.nt.gov.au/nreta/parks/find/devilsmarbles.html
www.barklytourism.com.au
www.nyinkkanyunyu.com.au
http://en.travelnt.com