Král Idris I. byl původně emírem východní části země – Kyrenaiky, a Benghází bylo společně s Tripolisem hlavním městem země. Libye je prastaré jméno, najdete ho ve staré egyptštině, féničtině, řečtině i hebrejštině. Jméno snad pochází ze starého berberského kmene Libu. S obyvateli Libye obchodovali Féničané ze svých základen v dnešním Libanonu, staří Řekové zde zakládali kolonie (např. Kyréné), bohatá města zde stála v římských dobách. Dnešní Libye, to je poušť. Ale poušť, jak napsal překladatel Jaromír Hajský – „není jen vyprahlým, mrtvým prázdnem… sice neplodí trávu, ale plodí hodnoty a zásady“.


Cesta severoafrickou pouští


Blízko egyptsko-libyjské hranice


V přístavu hlavního města Tripolis


Tripolis, nábřeží


Ve starých uličkách Tripolisu


Vítězný oblouk Marka Aurelia v Tripolisu


Leptis Magna – Perla Afriky, rodiště římského císaře Lucia Septimia Severa. Pískem zcela zaváté antické město objevili Evropané až koncem 17. století


Appolonia, kdysi přístav založený řeckými kolonisty.
Stojí zde ruiny řeckého divadla a byzantských kostelů


Kyréné, řecká kolonie, podle níž se říká až do současnosti celé východní části Libye Kyrenaika


Sabratha – divadlo, fénický přístav založený před 2500 lety


Muži v Orientu se rádi fotí

Blízký východ před 45 lety:
1. díl – Írán
2. díl – Sýrie
3. díl – Libanon
4. díl – Jordánsko
6. díl – Turecko
7. díl – Maroko
8. díl – Irák
9. díl – Kurdistán
10. díl – Kuvajt