Pět vesnic na strmých útesech Ligurského moře se v posledním desetiletí stalo cílem tisíců a tisíců mladých lidí, kteří se sem sjíždějí bavit především v horkých letních měsících. Turistický ruch významně změnil život obyvatel. Bývalí rybáři vytáhli své loďky na břeh do úzkých uliček vesnic a ty se staly poetickou turistickou atrakcí připomínající zašlé doby rybolovu. Většina obyvatel se dnes uživí díky turistům, vždyť jejich vesnice se staly jedním z nejdražších míst v Itálii a sehnat příjemné ubytování s výhledem na moře se nepodaří pod sto euro. Vesničané již nemají důvod plahočit se po skalách, aby obdělávali svá terasovitá políčka a vinice. Cinque Terre, jeden z pokladů světového dědictví tak chátrá.


Vernazza

Vlak v tunelu – Vystupovat!

Cinque Terre znamená v překladu pět zemí – Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Monterosso má skoro dva tisíce obyvatel, ostatní vesnice kolem tisíce. Nejmenší je Corniglia a tam je také nejlevněji. Cinque Terre protnula v roce 1874 železnice mezi Janovem a La Spezií. Ta zde funguje dodnes. Zastávky v některých vesnicích jsou tak krátké – posazené v úzkém údolíčku mezi útesy – že lidé vystupují díky délce vlaku často v tunelech. Název stanice v matně osvětleném tunelu jsem nikde jinde ve světě neviděl, a když člověk přijíždí poprvé, zmateně vykukuje z vlaku, zda je to opravdu zastávka nebo se jen neplánovaně stojí v tunelu. Vystupující davy jsou ale zřejmou pobídkou.


Vlak stojící v tunelu je v Cinque Terre pokynem k výstupu

V dřívějších dobách sloužily k dopravě mezi vesnicemi lodě nebo prastaré stezky, které vedou často až stovky metrů nad mořem. Ty dodnes vesnice spojují a jsou nejen schůdné, ale i komerčně využívané. Na začátku každé trasy stojí budka a bez lístku a zaplacení neprojdete. Alespoň do sedmé večerní, pak odchází hlídač domů a stezky jsou úředně zdarma. Vyplatí se koupit několikadenní permanentku. Jen jediná stezka je novodobá. Spojuje Riomaggiore a Manarolu a pochází z 20. let minulého století. Říká se jí Via dell´Amore – ulice lásky. Vede po chodníčcích nad bouřícím přílivem obklopena agávemi, do nichž bohužel bezohlední zamilovaní vyrývají svá jména.

Vinice mizí, šíří se machie

Vinice pomalu mizí, kamenné zídky se rozpadají společně s terasovitými políčky. Tady vládne machie a v ní keře rodu euphorbia (pryšec). Toto jméno pochází od Euphorba, lékaře mauretánského krále v 1. stol. př. n l., který jako první začal využívat keř k lékařským účelům. Podle řecké mytologie to byla jedovatá šťáva z těchto keřů, z nichž čarodějnice Kirké připravila své lektvary, jimiž proměnila Odysseovi druhy ve vepře. Po generace se jedovaté šťávy užívalo pro její leptavé účinky např. k vypalování bradavic. Z rozdrcených semen se také vyráběl olej, který měl silné projímací účinky. Zde, na místech, která již člověk opustil, na srázech stovky metrů nad úrovní mořské hladiny, zapustily tyto keře kořeny. Keř je metr až tři vysoký, bohatě rozvětvený a rozšířený po celém Středomoří od břehů Španělska po západní Turecko. Pobřeží Ligurie kdysi pokrývaly duby, ale zemědělská činnost člověka je zcela vymítila.


Riomaggiore

Dříve zde člověk pracoval a vytvořil kultivovanou krajinu, z níž čerpal olivy, kaštany, víno, citrony. V těchto extrémních podmínkách nad útesy, bičovanými mořskými větry, v obavách před útočníky z moře (ve Vernazze se slaví svátek na památku úspěšné obrany vesnice před útoky arabských pirátů), místní lidé dřeli po staletí. Drsný život vyústil v emigraci. Koncem 19. století prý polovina italských emigrantů, kteří mířili přes oceán, byla z Ligurie. Železnice sice přinesla alespoň nějakou práci, výdělky zemědělcům ale naopak braly nákazy, které ničily úrodu hroznů. Lidé prchali za americkým snem.

Z pravěkých dob je málo známo o osídlení Ligurie. Snad zůstaly nějaké zmínky v mýtech Langobardů. Lidé na pobřeží žili po staletí pod neustálou hrozbou arabských pirátů, kteří unášeli do otroctví. Piráti blokovali jakýkoli obchod a ohrožovali samotnou existenci původních osad. Však se např. Monterosso rozvíjelo nikoli směrem od moře, ale k moři. Původní osídlení využívalo skal jako úkrytu právě před útokem z moře. První záznamy o existenci Manaroly a Corniglie pocházejí z 13. a 14. století. Za Janovské republiky dochází k jistému rozmachu, ale pak přišel mor, pád Janovské republiky, napoleonská vojska a vesnice se začaly vylidňovat.

Předraženo a přeplněno

V posledních letech přišli turisté. Především mladí. Jediná písečná pláž v Cinque Terre je v Monterossu a bývá neuvěřitelně přeplněná. Píši neuvěřitelně a myslím skutečně neuvěřitelně. Klopýtali jsme se ženou po pláži mezi lidmi a nedařilo se nám najít dvě volná místa k posazení. V noci se na ní tančí, a pokud se chcete vyspat, utečte před hlasitou hudbou co nejdále. Navíc malý pokojík v hotelu u pláže s balkónkem a výhledem na moře stojí kolem 150 eur.