Žádná veřejná doprava ke kapli v blízkosti vesnice São Brissos nejezdí a na pěší výlet z Evory a zpět je to dosti daleko, zvláště, chcete-li během jediného dne stihnout další megalitické památky v okolí Evory (obří dolmen Anta Grande do Zambujeiro a menhirové pole Cromeleque dos Almendres). Nezbývalo, než si pronajmout auto, nebo mávnout na taxi. Zvolili jsme druhou možnost a stála nás 50 eur, což zahrnovalo cestu ke kapli São Brissos a po 20minutovém čekání odvoz k Almendres, odkud jsme se již vraceli pěšky. Kaple byla zavřená, z cedule před ní jsme si zaznamenali telefonní čísla, na která je možné zavolat, pokud se chcete podívat dovnitř. V kapli jsou podobizny Panny Marie de Livramento a svatého Brissose, jejichž syn podle staré legendy tragicky zahynul. V časech, kdy Alentejo trápilo sucho, se ke kapli konávaly poutě a lidé nosívali obrázky jejich syna do kaple. Nadcházející déšť byly vlastně slzy sv. Brissose dojatého obrazy ztraceného syna.

Telefonní čísla na kterých dostanete informace o otevření kaple:
266 857 637
266 857 128
266 857 183


Někdy v období neolitu přišli na Pyrenejský poloostrov Iberové, na téma „odkud a kdy“ existuje více teorií. Nelze zcela vyloučit, že Iberové byli tvůrci tzv. megalitické kultury, jejíž pozůstatky jsou roztroušeny i v okolí Evory, spíše to bylo ale dílo ještě starších obyvatel dnešního Portugalska

.
.

.

.
Jednoduchý plánek silniček mezi megalitickými památkami v okolí Evory. Vzdálenost mezi Evorou a São Brissos je asi 15 km