Přírodní rezervace Smraďoch je dědictvím sopečné činnosti konce třetihor a počátku čtvrtohor a má rozlohu 7,9 ha. Z chráněného území je ovšem zpřístupněna pouze okrajová oblast po vyvýšeném dřevěném chodníčku, délka naučné stezky je 76 metrů. Smraďoch je snadno dostupný z parkoviště u silnice vedoucí z Mariánských Lázní na sever přes hluboké hvozdy Slavkovského lesa do obce Prameny. Z parkoviště za bývalou lesní restaurací Nimrod (však jsme od místních vyslechli, co zase ti Pražáci za zlodějny s jejich restaurací provedli…) vede lesní pěšina k vlastnímu vstupu na naučnou stezku. Druhou variantou je pěší výlet z Mariánských Lázní po modré značce, trasa je dlouhá asi 6 kilometrů. Z vyhlídky je hezký výhled na vývěry plynů v Zeleném jezírku, pojmenovaném podle unikátní řasové flóry a na druhou stranu na další jezírka, zelené promočené smrčiny i vývěry charakteristické slyšitelným syčením.

Z informační tabule se návštěvníci dozvědí o vzniku mofet a minerálních pramenů. Porost rezervace je ponechán přirozenému vývoji, hladina vody silně kolísá, typické jsou šlenky – mělké a dočasně zatopené prohlubně v rašeliništi. Právě na vysychajících dnech šlenků lze zahlédnout masožravou rosnatku okrouhlolistou, v pozdním létě ale chybí nápadné bílé chomáče suchopýru pochvatého. Charakteristický zápach dotváří ponuré lesní zákoutí bez života.

Nedaleko Smraďocha (asi 400 metrů dále po modré značce) je volně přístupný vývěr minerální vody Farská kyselka. Značené cesty pokračují dále do Slavkovského lesa ke Kladskému rybníku a rašeliništi Tajga.


.
.
.
.
.