V srdci starověké perské říše

02.02.2011 | Petr Nejedlý | 16 fotografií

Ó člověče, já jsem Kýros, jenž založil perskou říši a kraloval Asii. Nezáviď mi můj památník“. Tento nápis nechal na své hrobce vyrýt Kýros Veliký, zakladatel perské říše, jeden z nejprozíravějších vládců starověku. Text na hrobce dávno není, zmizel pravděpodobně v době pádu Persie do rukou Alexandra Makedonského a známe ho z vyprávění řeckého historika Aristobula, který doprovázel Alexandra na jeho tažení na východ.

Bookmark and Share

ÍRÁN - související fotogalerie


01. 12. 2010 |

Přes hory a doly do íránské krčmy

13. 11. 2010 |

Welcome to Iran