Přes hory a doly do íránské krčmy

01.12.2010 | Petr Nejedlý | 12 fotografií

…a ejhle, na nebesích, jaký div: sám Mesiáš se pustil do tance, když verše Hafézovy Venuše zazpívala… Čítával jsem tyto verše a více a více jsem toužil zatoulat se ke kořenům básníka, kterého od 15. století miluje snad každý Peršan. Básníka, o němž německý filozof Nietsche prohlásil: „Krčma, kterou jsi postavil, je větší než kterýkoliv jiný dům.“

Bookmark and Share

ÍRÁN - související fotogalerie


02. 02. 2011 |

V srdci starověké perské říše

13. 11. 2010 |

Welcome to Iran