Archeologický park v Pafosu je postupně odkrýván od druhé poloviny 20. století. Procházel jsem se před několika lety ruinami antického města s místním sochařem Kyriakem. Sám byl překvapen, jak se areál rozšířil za pouhých pět let, které uplynuly od jeho poslední návštěvy. Pafos a jihozápadní kyperské pobřeží jsou studnicí historie, zdánlivě stačí vzít do rukou krumpáč a po několika kopnutích jste v římské říši a u prvních křesťanů. Pafos byl zařazen na seznam kulturních památek UNESCO především díky nádherným podlahovým mozaikám, pečlivě zrestaurovaných ve vilách Aionově, Dionýsově, Orfeově a Théseově. Na mozaikách jsou zobrazeny výjevy z řecké mytologie včetně hodování boha vína Dionýsa, ale také souboje gladiátorů s divou zvěří. Odkryté ruiny antického města nevypovídají jen o nádheře a luxusu vil bohatých měšťanů, ale také o starých lázních, propracované kanalizaci, toaletách. Na takovém římském WC se sedávalo nikoli v nějakých uzavřených kabinách jako dnes, ale lidé tam seděli společně a mohli pokračovat v bouřlivých diskusích, které začaly v lázních.

Pafos se pyšní také odeonem z 2. století, kde se dodnes konají koncerty a divadelní představení a také hrobkami králů, což jsou podzemní hrobky vytesané ve skále a zdobené i dórskými sloupy. Podle archeologů je název značně zavádějící, nejedná se o hroby králů, ale významných a bohatých občanů města. Je odtud nádherný výhled na blízké moře.

Pafos je spojen i s apoštolem Pavlem. Před kostelem sv. Pavla ze 13. století, který byl postaven na troskách starší byzantské baziliky, ukazují sloup, u kterého byl prý Kristův učedník krutě bičován. Později ale římského guvernéra Sergia Paula přesvědčil ke konverzi na křesťanskou víru, což je popisováno v Bibli ve Skutcích apoštolů (13:4–12).

Pafos nejsou jen antické a křesťanské památky, ale také krásná promenáda kolem moře, středověká pevnost (původně byzantská, později přestavovaná křižáky, Benátčany i Osmany) a spousta restaurací nabízejících to nejlepší z kyperské kuchyně. Říká se, že Kypřané jedí s takovou rozkoší, jako by právě to dnešní mělo být jejich posledním jídlem a také, že nejedí, aby žili, ale žijí, aby jedli. Způsoby stolování, báječné pokrmy i víno, těmto rčením docela odpovídají. Nuže, dobrou chuť.


Hrobky králů


Hrobky králů


Saracénská skála


Bazilika sv. Pavla


Pafos byl zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO především díky nádherným podlahovým mozaikám

Málokdo vynechá pláž a skaliska Petra tou Romiou (Řekova skála) asi 25 km jihovýchodně od Pafosu. Pověsti vyprávějí, že právě tady vystoupila z pěny mořských vln bohyně lásky a krásy Afrodita. Jméno Řekova skála ale odkazuje na starou legendu o byzantském hrdinovi Digenisovi Akritasovi, který zde zastavil nájezd arabského loďstva vrženými skalami. V našem zářijovém termínu byla kamenitá pláž téměř liduprázdná, u nedalekého skaliska nazývaného Saracénská skála se slunili jen dva lidé. Na Řekovu skálu je zakázáno lézt a vzhledem k silným proudům a příboji může být také plavání nebezpečné. Zřejmě k novodobým marketingovým trikům patří vyprávění, že žena, která skalisko obeplave, omládne o rok, další verze dokonce nabízí věčnou krásu. Za Afroditou se můžete vydat i na naučnou stezku dlouhou 7,5 kilometru. Trasa vede přes Afroditiny lázně, v nichž si krásná bohyně dopřávala koupel a rozvaliny Pyrgos tis Rigainas (Královniny věže), které jsou snad součástí komplexu bývalého středověkého kláštera. Trasa vede náročným a někdy i strmým terénem nevhodným pro děti, ale nabízí úchvatné výhledy na moře. Stezka navazuje na stezku Adónis, pojmenovanou po velké lásce bohyně Afrodity. Mimochodem, s Afroditou je spojené i jméno Pafos. Kyperský král Pygmalion dle pověsti vytesal sochu bohyně Afrodity a zamiloval se do ní. Bohyně se smilovala nad jeho trápením a sochu oživila. Krásnou ženu, tolik podobnou samotné bohyni, pojal Pygmalion za manželku a později se jim narodila dcera, kterou pojmenovali Pafos.

V Pafosu je mezinárodní letiště, ale pro individuální cestovatele se cesta nevyplatí. Většina letů do Pafosu je v sezóně a navíc chartery. Mimo sezónu existují přímé lety např. z Londýna s British Airways, ale ceny jsou přemrštěné. Druhou frekventovanou trasou je letět přes Moskvu, odkud jsou též přímé lety do Pafosu vzhledem k prudkému nárůstu ruských turistů. Bohužel ČSA zrušily své přímé lety do Larnaky a tak dnes neexistuje přímé spojení mezi ČR a Kyprem. Nejjednodušší je přímý let z Vídně do Larnaky.

Kypr je prý ideální destinací pro svatby. V Pafosu je nejpopulárnější kaple sv. Jiří vyzdobená nádhernými freskami, kde si můžete zajistit katolický i protestantský obřad. Je odtud i fascinující výhled na moře obklopující jižní kyperské pobřeží. Civilní sňatek je ale možné uzavřít kdekoli, např. na jedné z krásných kyperských pláží nebo pafoské radnici.

Kypr je ostrov lásky, moře a slunce. Má údajně až 330 slunečních dní v roce a nejčistší vody ve Středozemním moři. Užít si můžete báječnou kuchyni, klid venkovských zákoutí i noční život ve městech a turistických resortech. Jen na dvě věci si dávejte na Kypru pozor. Do starých klášterů a kostelíků, z nichž některé jsou na seznamu světového dědictví UNESCO, vstupujte uctivě oblečeni a nikdy se nedávejte s Kypřany do politických diskusí na téma rozdělení ostrova.