Nejlepším dopravním prostředkem pro návštěvu severovýchodního Polska je nepochybně auto. Zvolíte-li železnici, z varšavského centrálního nádraží jezdí směr Grabarka několik vlaků denně. Cesta do zastávky Sycze přes Siedlce a Siemiatycze trvá asi 2,5 hod, ze Sycze je to na posvátný kopec s kříži pouze 1,5 kilometru. Z nejbližšího města Siemiatycze, vzdáleného asi 10 kilometrů, navíc jezdí dvakrát třikrát denně na Grabarku autobusy. S ubytováním jsme si nedělali starosti, večer jsme na louce nedaleko zdi obklopující kopec postavili stan a nikdo nás nevyrušoval. Snad jen vlčí vytí, pokud to bylo vlčí vytí. Přes noc jsme zde byli sami, a to sem prý přichází 500–1000 poutníků denně. Právě abychom se vyhnuli davům, vydali jsme se na Grabarku úmyslně krátce po největším místním svátku. Říká se mu Spas nebo Den proměnění Páně a koná se od 17. do 19. srpna. Každý rok se zde scházejí desítky tisíc věřících především z Polska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska (četl jsem údaje 20, 50 i 100 tisíc). Letos byl přítomen i polský prezident Komorowski.


Grabarka

Třídenní slavnost začíná 17. srpna a mše, rituály a modlitby neutichají ani přes noc. Věřící dokonce po kolenou lezou kolem dřevěného kostelíku. Ti, kteří si během náročného rituálu rozedřou kolena, omývají svá zranění dole pod kopcem v posvátném potoce, jehož voda má údajně zázračné léčivé vlastnosti. Vodu ze studánky také nabírají do lahví a odnášejí domů, kde ji po troškách upíjejí až do další pouti. Snad přispěje k jejich zdraví a štěstí, však o ně věřící žádají v přáníčkách rozvěšených na stromech v lese. Věřící přinášejí další a další kříže, nechávají si je posvětit, nelze vyloučit, že jich je zde již více než dvacet tisíc. Některé kříže jsou jednoduché, další ozdobené soškou Krista, nechybějí ani připevněná přání. U cedulky „od niewoli alkoholizmu zachowaj nas panie“ jsem si vzpomněl, že v průvodci LP radí nesoutěžit s Poláky v pití.


Grabarka

Poutním místem je Grabarka pravděpodobně již od 13. století. Během mongolské invaze zde prý byla v hlubokých lesích schována vzácná ikona Spasitele (Spas Izbawnik) z kostela v nedaleké vesnici Mielnik. Proslulosti po celé zemi se ale Grabarce dostalo až v roce 1710. Legenda vypráví, že v širokém okolí propukla epidemie cholery. Jeden starý muž tehdy kázal, že mu bylo sesláno boží poselství, a uzdraveni budou ti věřící, kteří vztyčí kříž na nedalekém kopci Grabarka. Vesničané uposlechli pokynů a epidemie jako zázrakem zmizela. Na památku uzdravení byla na kopci postavena první kaplička. Zázračnému místu se vyhnuly i hrůzy druhé světové války, v regionu, kde stěží přežili lidé i kostely, neutrpěla Grabarka žádné škody. Po válce zde byl postaven ženský klášter, kde nalezly útočiště řádové sestry ze zničených klášterů po celém Polsku.

Adresy, které se mohou hodit:
www.grabarka.pl
www.staypoland.com/about_grabarka.htm