Ze Sofie směrem Blagoevgrad, po dálnici objezd pohoří Rila, jehož nejvyšší vrchol Musala dosahuje téměř 3000 metrů nad mořem. Mimochodem, jméno pochází z časů, kdy bylo dnešní Bulharsko součástí Osmanské říše, znamená „blízko Alláhovi“. Po 2. světové válce se ovšem hora jmenovala po sovětském vůdci Stalinovi. Někde u Boboševa výjezd z dálnice a úzkou silničkou směr Rilský klášter. Už se stmívalo, slunce zapadalo, byl čas ubytování a večeře, hotel Han Dâvolski Vodi za vesnicí Pastra. K večeři mj. chutná rybí polévka, kusy masa, báječné červené víno ze zdejších vinic, lze doporučit. Nejlepší spojení autobusem je z Blagoevgradu, největšího města v údolí řeky Struma, odtud je do kláštera asi 40 kilometrů. Dvakrát denně tam a dvakrát zpět, vždy jeden autobus brzy ráno a druhý odpoledne. Ze Sofie žádný přímý autobus nejezdí.

Rilský klášter je skryt v podhůří Rily v nadmořské výšce přes 1100 metrů, na silnici možná potkáte stádo ovcí. Od kláštera vede nahoru do hor turistická značka, ale je to asi 5 km a 1500 metrů převýšení, pořádný výšlap. Vstupné se neplatí, ovšem parkovné ano (pět místních). Brána se otevírá již v půl sedmé ráno, v ranních hodinách je ale klášter ještě schován před sluncem, to se výrazněji objevuje až o pár hodin později, podle ročního období. Pro vstup do kláštera platí několik tradičních zásad, samozřejmě v krátkých kalhotách a sukních neexistuje, ovšem dle pravidel vypsaných na internetu se např. nesmí sedět se zkříženýma nohama, mít ruce v kapsách, muži bez pokrývky hlavy. Uprostřed kláštera stojí kostel zdobený zevnitř i zvenčí dávnými freskami a uvnitř se nesmí fotit, totéž v muzeu, kam se platí vstupné. Samozřejmě zákaz kouření, domácí mazlíčci mají do prostor kláštera vstup zakázán. Nejvíce informací o tisícileté historii kláštera v místním muzeu, vše o liturgické, hospodářské i obranné činnosti.

Rilský klášter, nebo spíše Pokladnice Bulharska, jak ho nazývají, založil mnich a poustevník sv. Ivan Rilský. Žil o samotě v jeskyni, všude kolem lesy, nedaleko řeka Rilska. Těšil se velké úctě a vážnosti, brzy rostl počet jeho následovníků a přicházeli další a další žáci, kteří se usazovali v blízkosti jeho jeskyně, až oni podle některých autorů založili klášter. Sv. Ivan z Rily nebyl neznámým poustevníkem, což dokazuje zájem cara Petra I., který neváhal podniknout stovky kilometrů dlouhou cestu, aby se ním mohl setkat. Sv. Ivan Rilský odmítl přímé setkání s vládcem, podle dochovaných textů se oba vzájemně na dálku uklonili. Odmítl i množství vzácných (zlatých) darů, přičemž carovi poradil, že právě panovníci potřebují bohatství, aby mohli chránit zemi a pomáhat chudým.


Na silnici možná potkáte stádo ovcí


Nejstarší dochovanou částí kláštera je 23 metrů vysoká Chrelova věž


Fascinující fresky představují mistrovské dílo bulharského dědictví


Uprostřed kláštera stojí kostel zdobený úžasnými freskami

V současnosti je sv. Ivan Rilský považován za patrona Bulharska. Krátce před svou smrtí (946) sepsal testament, který byl náboženským a mravním poselstvím jeho nástupcům. Napsal v něm v úvodu: „Já, Jan, pokorný a hříšný, když jsem přišel do této rilské pustiny, nenašel jsem zde žádného člověka, ale jen neprostupné houštiny. Usadil jsem se v ní sám mezi divokými zvířaty, bez jídla a bez přístřeší, ale nebe bylo mým úkrytem a země mým lůžkem a byliny mým jídlem. Dobrý Pán, pro jehož lásku jsem snášel hlad a žízeň, mráz, žár slunce i tělesnou nahotu, mě neopustil, ale jako milosrdný a děti milující otec bohatě uspokojil všechny mé potřeby. Vidět vás dnes shromážděné v Pánu zde, kde, jak jsem vám řekl, až dosud nebydlel žádný člověk, ale pouze divoká zvířata, a předvídajíc, že brzy nastane konec mého života zde, rozhodl jsem se před svým odchodem zanechat vám svůj otcovský testament, stejně jako světští otcové zanechávají svým dětem pozemské dědictví stříbra a zlata a další majetek.

Krátce po světcově smrti, ještě za vlády Petra I., byly jeho ostatky převezeny do Sredetse (dnešní Sofie, tehdy nebyla hlavním městem). Předpokládalo se, že mají zázračnou moc, to byl nepochybně důvod, proč je Béla III. Uherský, poté, co Sredets ve 12. století dobyl, nechal převést do Ostřihomi nedaleko slovenských hranic. O čtyři roky později byly vráceny. Na konci 12.století za vlády cara Ivana Asena I., byly přesunuty do tehdejšího hlavního města druhé bulharské říše Veliko Tarnovo. V roce 1469 byly vráceny se zvláštním povolením osmanského sultána Mehmeda II. do Rilského kláštera.


Klášterní komplex byl zničen požárem na začátku 19. století a přestavěn


Rilský klášter

Klášterní komplex byl zničen požárem na začátku 19. století a přestavěn. Je tak nejen středověkým symbolem Bulharska, ale i památníkem bulharské renesance a slovanské kulturní identity po staletích osmanské vlády. Nepřetržitá historie od středověku až po současnost tak není úplně nepřetržitá. Nejstarší původní dochovanou částí kláštera je 23 metrů vysoká Chrelova věž (Хрельовата кула), obranné opevnění postavené v první polovině 14. století. Sloužila i jako úkryt pro cennosti kláštera v neklidných a nebezpečných dobách, před nájezdy lupičů apod. Nahoře je kaple s freskami, zachycujícími epizody ze života sv. Ivana Rilského včetně jeho setkání s carem Petrem.

Medi Valley a Great Bulgaria

Archeologové dokazují, že se v tomto regionu jako první usadil thrácký kmen Maedi (nebo Medi, řecky Maidoi). Ke kmeni Maedi údajně patřil i proslulý Spartakus, který vedl nejslavnější povstání otroků v římské historii, alespoň to zmiňuje starořecký historik a filozof Plútarchos. Protože Maediové měli k vinařství pozitivní vztah, na počest lidí, kteří položili základy výroby vína v tomto regionu, byl v roce 2007 nově vybudovaný vinařský komplex pojmenován Medi Valley. Stojí na okraji vesnice Smočevo na jihozápadním úpatí pohoří Rila v nadmořské výšce 630 metrů, asi 25 km od Rilského kláštera.


Vinařství Medi Valley


Originální posezení v Medi Valley


Víno a zmije

Dočteme se na webových stránkách vinařství: „V co jsme věřili? V nepřekonatelný potenciál bulharských odrůd. V to, že jsou národním pokladem, součástí identity naší země, že mají vše, aby reprezentovali bulharské vinařské tradice po celém světě.“ A tak vzniklo víno ze čtyř bulharských odrůd pojmenované Great Bulgaria. „S Rubinem jsme vybudovali tělo vína, vyzrálou ovocnost, spojili s charakteris­tickými chutěmi a vůněmi Melniku 55, špetku jinakosti jsme dosáhli trochou Mavrudu a pár něžných tónů s Gamzou.“ Ano, mistrovské spojení těchto čtyř domácích odrůd stojí za vyzkoušení, Great Bulgaria, jak již název napovídá, je jednou z vlajkových lodí vinařství.

Nejlevnější návštěva a degustace dvou vzorků vín z portfolia Medi Valley stojí 10 BGN. S degustací pěti vzorků včetně prémiové značky Incanto je to 40 BGN, ochutnávku vína doprovází výběr kvalitních sýrů a uzenin s chlebem. Předtím sejdete do sklepa, kde víno zraje, budou vám vyprávět historii vinařství, o místní gastronomii atd. I o zmijích, které přitahuje vůně vinic, nuže pozor při procházce, jedno z bílých vín řady eXcentric pojmenovali Viper. A jedno z červených spojili (i jménem) s bulharským kytaristou Ivanem Lečevem. Z panoramatické terasy vinařství musí být za jasného počasí úchvatný výhled na pohoří Rila.

https://rilskimanastir.org/en/
https://www.medivalleywinery.com/en/