Bohatý a ctihodný měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné byl dle lidového podání mužem dvojí tváře a o původu jeho bohatství jsou vážné pochybnosti. Údajně byl loupeživým rytířem, který podnikal zločinecké výpady až na Moravu a díky svému lupu nashromáždil velké jmění. Na sklonku života se v něm snad probudilo svědomí, snad strach z božího trestu. Založil Toulovcovu nadaci ve prospěch městského špitálu v Litomyšli a daroval velký finanční obnos kostelu Rozeslání sv. Apoštolů, v němž byl v roce 1413 i pochován. Mnohá tajemství svého života si vzal do hrobu.

Právě v těžko dostupném skalním bludišti, kam se ve středověku málokdo odvážil, prý schovával Vavřinec Toulovec svůj lup. Úchvatné skalní útvary s převahou cenomanských pískovců (období svrchní křídy, přibližně 99 až 93 milionů let) jsou rozčleněné zvětráváním a svahovými pohyby. Toulovcovy maštale nevystupují nad okolní terén, seshora jsou nenápadné, spadají dolů do pískovcových stěn. Na jejich stěnách jsou vyryta označení skalních „úkrytů“ – kuchyně, sklep, ložnice, zvon, ta ovšem nepochybně nepocházejí z Toulovcových ča­sů.


Toulovcovy Maštale


Toulovcovy Maštale


Procházka po bělostném písku

V Budislavi jsme se posilnili v hostinci Na Skalách, kde bylo ale přeplněno a vše pomalejší. Po dvou kilometrech po červené je další občerstvovací místo, tzv. Panský stůl. Do velkého balvanu jsou vytesaná čtyři sedátka, která zlákají k posezení, to občerstvení si ale musíte přinést. Po překročení potoka v rozcestí Pod kostelíčkem nejprve nahoru do kopce a už zbývá poslední kilometr mezi skalní útvary. Prozkoumáme krátkou Oslí chodbu, pod nohama více a více bělostného písku, až se před námi konečně rozevře úchvatný borový les a nad námi se po pravé straně tyčí skály. Obejdeme je a vstupujeme do bývalého panství Vavřince Toulovce. Posezení nahoře na suchých temenech skal s mělkou písčitou půdou je báječné, ale v létě rozhodně neočekávejte nějakou lesní samotu, dětského povykování bylo dost a dost.

Cestou zpět volíme od rozcestí Pod kostelíčkem žlutou značku směrem Městské maštale, což je druhá část rezervace, v níž míjíme známou kamennou věž Hrad, na níž lze nahoru snadno po straně vystoupat, a malebné skalní útvary Liščí díry.


Výhled z pískovcových skal


Když obejdete tyto skály, ocitnete se v maštalích Vavřince Toulovce


Městské maštale, Hrad

Toulovcovy maštale spojily okolní obce do stejnojmenného sdružení, o jehož aktivitách, které mají posílit turistický ruch, se dočteme na jeho webových stránkách: „Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vlastní a provozuje 3 rozhledny v mikroregionu, provozuje Turistické informační centrum Maštale, turistickou ubytovnu Toulovec, zajišťuje provoz Muzea dýmek, spravuje na 150 km značených cyklotras, každoročně pořádá MTB závod Cyklo Maštale a Novohradský sraz veteránů, připravuje a vydává propagační turistické materiály, zpracovává a předkládá žádosti o dotace do evropských i krajských dotačních titulů k zajištění udržitelného rozvoje území.“ Mimochodem, jedna z rozhleden se jmenuje Toulovcova a z Budislavi je to k ní asi kilometr.

Toulovcovy maštale leží na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny a přírodní rezervací byly vyhlášeny v letech 1992 a 1993 (dvěma okresními úřady). Dnešní přírodní rezervace Maštale už není nepřehledným skalním labyrintem uprostřed hlubokých lesů. Což neubírá na atraktivitě. Každopádně platí zákaz vstupu mimo turistické značky a jízdy na kole mimo vyznačené cyklostezky.

Další informace:
www.mastale.cz