Bůh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomu jinému než Bohu. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na tom nebude hříchu, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný“ – tolik svatá kniha islámu. Korán tedy zakazuje pojídání vepřového, což v dalším verši nazývá nečistým a hanebným, nic o kamarádském vztahu člověka a prasete v něm ovšem není a tudíž ho ani nezakazuje. V Albánii se obyvatelstvo dělí do dvou hlavních náboženských proudů a onen muslimský převažuje, především na jihu Albánie, odkud je náš fotopříběh. Zda je tento mladík muslimem či křesťanem jsem se nevyptával, byl jsem nadšen jeho svolením fotografovat.


Není to sice resort nejvyšší kvality, ale stín poskytuje


Znám lepší místo na vykoupání


Voda je skvělá jako vždy


Průzračná voda, nezdá se, že by ji „nečisté“ zvíře zaneřádilo více než lidé


Už nikam neplav, jde se na oběd


Jeden se musí utírat, kámo to má jednodušší