Mongolské střípky: Svérázná povaha obyvatel, jezero Chovsgol, klášter Erdene Zuu

27.10.2012 | Martin Vorel | 22 fotografií

Mongolsko je známé jako zdánlivě jednotvárná země nekonečných stepí a nesčetných stád koní, koz, ovcí. Pokusím se vyvrátit tuto zarytou představu o Mongolsku a popíšu i některá specifika mongolské povahy, se kterou je dobré počítat předem, a která vám na cestě jistě způsobí mnoho radostných, ale též komplikovaných situací. Život v přírodě a v naprostém souladu s ní se silně podepsal na mongolské povaze. Dokonce i u Mongolů žijících ve městě a již naprosto odtržených od přírody, se některé tyto vlastnosti projevují. Někdy se zdá, že jde hlavně o povahové rysy z našeho pohledu horší.

Bookmark and Share

MONGOLSKO - související fotogalerie


05. 11. 2013 |

Alena Oberfalzerová:
Mongolskem na koni i ve furgonu

19. 09. 2011 |

Naadam – svátek všech Mongolů