Klára Jelínková: Ženy jsou nadějí Afriky, ale je to dlouhá cesta

14.09.2012 | Klára Jelínková, ČvT | 18 fotografií

Alfabetizace má obrovský smysl v tom, že Angolany naučíme něco, co mohou v životě využít. Není toho moc, ale pár žen a dětí to může popostrčit, aby se daleko více učily a měly naději na lepší budoucnost. Samozřejmě nelze generalizovat, ale ženy z vesnic chodí na pole, připravují jídlo a starají se o své potomky. Ve školách je hodně chlapců a málo děvčat, dívky prostě pracují doma, především v rurálních oblastech. A protože je málo vzdělaných žen, také mezi učiteli se jich příliš neobjevuje. Například v oblasti Cuemba pouze kolem čtyř procent dětí dojde dále než do šesté třídy.

Bookmark and Share