Kyrenia – přechod hranice dvou Kyprů

22.09.2010 | Petr Nejedlý | 15 fotografií

Pozůstatky útoku turecké armády jsou na řecké straně dodnes viditelné. Nepozorný návštěvník snadno zabloudí k betonovým zátarasům a hlídkovým věžím nebo ho zastaví varovná cedule „minové pole“. Kolem stále přísně střežené hraniční čáry jsou zbytky rozstřílených vesnic a zničené kostelíky s freskami, na nichž byly svatým vyškrábány oči nebo i celé hlavy. Od roku 1974 bylo nemožné překročit hraniční pásmo. Po třech desítkách let se ostnaté dráty rozevřely a Kypřané i zahraniční návštěvníci se mohou konečně bez omezení pohybovat po celém ostrově.

Bookmark and Share

KYPR - související fotogalerie


27. 06. 2013 |

Hala Sultan Tekke aneb Vyprávění o arabských vpádech na Kypr

09. 06. 2013 |

Nikósie aneb Po stopách historie Kypru

29. 03. 2013 |

Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj na Kypru

24. 03. 2013 |

Karneval v Limassolu – Kypr v jednom průvodu

03. 04. 2013 |

Pafos – vítejte v Dionýsově vile nejkrásnějších mozaik

29. 03. 2013 |

Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj na Kypru

24. 03. 2013 |

Karneval v Limassolu – Kypr v jednom průvodu

15. 10. 2012 |

Pafos – kult Afrodity, světoznámé fresky a hrobky králů

20. 09. 2010 |

Toulání severovýchodním Kyprem: středověká Famagusta a poloostrov Karpas