Nedávno se konala v pražském kině Lucerna premiéra filmu o barmské disidentce Aun Schan Su Ťij. Jak se Vám líbil film „Lady“, který natočil slavný režisér Luc Besson? Co Vás zaujalo?
Paní Su Ťij je nejvýraznější osobností moderních dějin Barmy, ovšem film Lady ji ukázal především z lidského pohledu, nejen jako odhodlanou neústupnou aktivistku, ale jako ženu, matku a manželku. Film se nevyhýbá dojemným scénám z rodinného života, cítíte, co všechno Su Ťij v soukromém životě obětovala, přestože ona sama říká, že role disidentky bylo její vlastní pevné rozhodnutí, že se pro ni sama rozhodla, nikoli obětovala. Tu osobní, lidskou stránku paní Su Ťij, se režisérovi povedlo ukázat. Zároveň bych ráda dodala, že film je o paní Su Ťij, není o Barmě. Ona není jedinou disidentkou v Barmě a pozornost světa nemůže být soustředěná pouze na ni, pouze na jedinou osobu a vytvářet z ní nenahraditelnou ikonu. Pokud by taková ikona najednou nebyla, země bude postrádat vůdce. Potřebujeme souběžně podporovat i další osobnosti v Barmě, které budou schopny zemi v budoucnosti co nejlépe vést. V Barmě samozřejmě film není v oficiální distribuci, ale lidé se k němu dostanou, neprodává se otevřeně na ulicích, spíše distribuuje přes známé.

Jaká je současná role Su Ťij v barmské společnosti? Letos proběhla v médiích zpráva, že chce kandidovat na prezidentku.
V roce 2012 bylo straně paní Su Ťij – Národní lize pro demokracii – povoleno se zaregistrovat a kandidovat do doplňovacích parlamentních voleb. Národní liga pro demokracii v nich vyhrála, ale v těchto doplňovacích volbách se hlasovalo jen o malou menšinu parlamentních křesel a členové strany včetně Su Ťij se stali pouze řadovými poslanci. Jejich počet je nedostatečný k prosazení jakýchkoli změn. Generálové sice v posledních letech nebránili některým politickým reformám, ale v roce 2008 nechali přepsat a schválit ústavu tak, aby zaručovala armádě trvalou moc. Ústava zajištuje 25 procent míst v parlamentu armádě bez ohledu na jakékoli volební vítězství jakékoli strany. Armáda bude tedy nadále silně ovlivňovat politický život země, přestože v roce 2011 byla sestavena civilní vláda, ovšem s bývalým generálem v čele. V ústavě je zapsána klauzule, která zakazuje Barmáncům, jejichž rodinní příslušníci jsou cizinci, vykonávat nejvyšší státní funkce, tedy stát se prezidentem a premiérem. Tato klauzule byla namířena přímo proti paní Su Ťij, která byla provdána za Brita a má s ním děti. Podobných diskriminačních věcí je v ústavě více a Národní liga pro demokracii i další opoziční uskupení se snaží upozorňovat na nutnost změn v ústavě nebo vypracování nové. Nejdůležitější v současné barmské politice je právě otázka ústavy, ale je nemožné odhadnout, jak dlouho mohou snahy o změny trvat. Je to záležitost technicky nesmírně zdlouhavá, změny musí získat souhlas více než 75 procent členů parlamentu, kde sedí vojáci a jejich přívrženci a navíc mají i do budoucna zajištěnou zmíněnou čtvrtinu křesel. Všichni, kdo se angažují v barmské problematice, vidí otázku ústavy jako citlivou a podstatnou. A blíží se volby, další všeobecné parlamentní volby se budou konat v Barmě v roce 2015. Pokud do té doby nedojde ke změně ústavy, Národní liga pro demokracii je může vyhrát, ale Su Ťij nebude moci zastávat nejvyšší funkce.

Nedávno byla Su Ťij pozvána do Prahy na konferenci Forum 2000. Vy jste se s ní v průběhu jejího krátkého pražského pobytu setkala. Jaké bylo setkání?
My jsme za barmskou komunitu v ČR žádali o možnost širšího setkání, přáli jsme si, aby se ho zúčastnili nejen Barmánci, ale i naši čeští příznivci, kteří nás podporují. Považovali jsme to za výjimečnou příležitost poděkovat za podporu českých lidí Barmě. Bohužel, její časový rozvrh byl organizátory velmi omezený a tak nakonec bylo setkání komorní a krátké. Paní Su Ťij poděkovala za to, co český lid pro Barmánce a Barmu dělá. Jejím hlavním vzkazem pro barmskou komunitu byla otázka budoucnosti Barmy, žádala, aby se Barmánci, kteří našli dočasný domov v ČR, snažili získat co nejlepší vzdělání, zkušenosti a dovednosti, aby jednoho dne, až se vrátí do Barmy, byli co nejlépe připraveni rozvíjet svou zemi. Jako vůdkyně barmské opozice a zároveň poslankyně parlamentu má v tomto okamžiku značně citlivou roli a tak se u některých otázek vyhýbala přímým odpovědím a obracela pozornost právě do budoucnosti.


Barmské chrámy kreslil Filip Trnka

Ve druhé polovině října se v britských médiích objevily články, které obviňovaly Su Ťij za nedostatečně jasné vyjádření názoru v otázce porušování lidských práv v případě muslimských Rohingyů. Su Ťij odmítla, že by buddhisté prováděli genocidu, vysvětlovala, že Barmánci v Rakhinském státě, kde je polovina obyvatel bengálského, tedy nikoli barmánského původu, mají stejný strach jako muslimové. A že v Barmě sílí obava z cizího muslimského vlivu. Vím, že separatistické touhy muslimů se táhnou již od konce druhé světové války, někteří jejich představitelé dokonce otevřeně žádali připojení k Pákistánu, později bojovaly guerilly Rohingyů v řadách Talibanu. Současné násilné střety odstartovalo znásilnění a zavraždění budhistické dívky skupinkou muslimů. Co se v současnosti děje mezi muslimy a buddhisty v Barmě?
Barmská společnost byla vždy tolerantní a etnické nebo náboženské rozdíly nehrály žádnou roli. Vždyť v Barmě je na 135 různých etnických skupin mluvících různými jazyky. Vojenský režim se ovšem roky snaží jejich vliv omezit a centralizovat vládu. V koloniálních dobách přivezli Britové do Barmy hinduisty z Indie jako pracovní sílu, misionáři převáděli etnické obyvatelstvo na křesťanskou víru, z Bangladéše se šířil islám, ale do nedávna společnost neměla s těmito náboženskými rozdíly problémy. Musíme si klást otázku, proč právě teď se tyto problémy otevřely, proč se objevila nesnášenlivost a konflikty. Já si dokáži představit, že nenávist vytvářejí lidé spříznění s bývalým režimem. Ti mohou rozmíchat nespokojenost u lidí, kteří si představovali, že okamžitě po propuštění Su Ťij se zlepší jejich životní podmínky, a navíc poslouchají zprávy ze světa o radikalismu muslimů. Lidé mohou být nespokojení spíše se svými vlastními životy a jejich hněv se obrací na muslimy a sebemenší konflikty v soužití. Rohigyové, ačkoli žili v Barmě po celé generace, nedostávali barmské občanství, předchozí vlády jim toto právo po dlouhá léta upíraly. Mnozí Barmánci osočují muslimy, že nejsou občané Barmy, ti tak znovu trpí za to, že jim v minulosti nikdy občanství nebylo přiznáno. Výroky paní Su Ťij lze chápat jako hodně politicky korektní, snaží se nestát za některou ze dvou znepřátelených stran, aby nebyla kritizována, že podporuje jednu z nich.

Ale právě to byla, tím, že se vyhnula odpovědím…
Ona byla dlouhou dobu v naprosté opozici, dokonce izolaci, v současném postavení ale musí přistupovat k mnoha kompromisům. A má nyní i méně kontaktů s občany, což může vytvářet pocit nespokojenosti s její parlamentní činností. Když byla propuštěna, lidé si představovali, že kouzelným proutkem vyřeší všechny jejich problémy, což se nestalo a stát nemůže. Nelze v krátkém čase vyřešit vleklé dlouhodobé problémy. V současnosti se Su Ťij nemůže vyhnout ani lavírování v politické aréně.

Michelle Yeoh, herečka, která ji představovala, byla deportována z Barmy…
Michelle Yeoh jela do Barmy v červnu 2011 s úmyslem setkat se s paní Su Ťij, která už v této době byla na svobodě. Tehdy nová tzv. civilní vláda ji nejen neumožnila setkání, ale donutila ji k okamžitému odjezdu ze země s tím, že je na černé listině. Vláda přitom tvrdí, že již neexistují seznamy osob, kterým nepovolují vstup do země, ale mám obavy, že nějaké seznamy stále jsou a dle posledních informací ještě letos v srpnu zakázali vstup do země dvěma americkým novinářům, kteří v minulosti navštívili oblast sužovanou konflikty s Rohingyi.

Zodpovědným cestovatelům doporučujeme ubytovat se v menších soukromých penzionech, které vedou místní lidé.

Podařilo se Vám dostat do Barmy v posledních dvou letech?
Ano, díky tomu, že české ministerstvo zahraničních věcí v rámci svého Programu transformační spolupráce podporuje určité aktivity naší organizace, které pomáhají kolegům v indickém exilu. Od letošního roku se některé aktivity přesouvají zpět do Barmy a my zkoumáme terén, jak v Barmě otevřeně působit. Od roku 2010 jsme vytvořili program Mikrogranty (www.mikrogranty.cz), který podporuje místní komunity, které bývají hodně aktivní, ale schopnosti Barmánců pracovat systematicky a zlepšovat organizaci, je nedostatečná. Jedním mikrograntem podporujeme kliniku pro HIV pozitivní pacienty v Barmě. Stát nezajišťuje ubytovací kapacity pro nemocné, kteří se přijedou z venkova léčit do města Rangún, kde je dostupná léčba HIV/AIDS a tato klinika jim dává možnost přebývat ve městě, společně se stravovat atd. Zároveň se staráme o to, aby se po zotavení, když se jejich stav zlepší a navrátí se do svých domovů, začlenili do společnosti, aby mohli zakládat malé farmy, kde chovají prasata, později si navzájem pomáhají, když se prasatům narodí mláďata, rozdávají je apod. Je to jeden z příkladů, který ukazuje, jak stát nefunguje, a my hledáme možnosti, jak lidem pomoci, jak ty problémy zviditelnit a řešit.

V jakém stadiu je projekt „Zodpovědně do Barmy“?
Vždy nám záleželo na tom, aby cestovatelé jezdili do Barmy zodpovědně. Projekt probíhá od roku 2012 a jeho cílem je zvýšit pozitivní dopady turismu na barmskou společnost. Naše možnosti jsou ale omezené a náklady na informační kampaň jsou nízké. Byly založeny české webové stránky www.jedudobarmy.cz, kde najdete úvodní informace jakým způsobem se zapojit do kampaně. Na stránkách je i odkaz, který zavede čtenáře na české i mezinárodní stránky www.ecoburma.com/cs, tam mohou cestovatelé i lidé uvnitř Barmy přispívat svými postřehy a zkušenostmi pro další turisty a pomáhat k zvyšování povědomí o zodpovědném cestování do Barmy. Rádi bychom rozšířili aktivity uvnitř Barmy, zvýšili povědomí Barmánců o cestování a přijíždějících cizincích. Turista je v Barmě přijímán jako host, neboť si udělal čas a utratil peníze, aby přijel do naší země. Je hostem a není vhodné kritizovat hosta, že se chová nevhodně, ale rádi bychom, aby se hosté v Barmě chovali s respektem k místním zvyklostem a kultuře. Cizinec před cestou nemusí znát, jak to v Barmě chodí, ale je na něm, aby se informoval, je také na Barmáncích, aby se neostýchali mu místní pravidla vysvětlit. Cestovní ruch přináší do země peníze, ale nesmí to být na úkor blaha obyčejných lidí a přinášet prospěch pouze pro úzkou skupinu, která zbohatla za vlády vojenské junty. Oni neberou ohledy na dopady na místní lidi a životní prostředí. Rádi bychom, aby se místní lidé více zapojovali do programu zodpovědného cestování a zvyšovali své hlasy. Cestovní agentury v Barmě většinou vlastní příslušníci režimu, jsou schopni bohatším cizincům nabídnout trekking v horách, plavbu po divoké řece, cokoli, pro bohaté cestovatele se možnosti v Barmě otevřely. Ale je lepší, když si turisté nejdříve ověří, kdo jim poskytuje služby, jestli svojí cestou nepodpoří lidi, kteří zbohatli díky brutálnímu režimu a podnikají.

Jak se turisté prohřešují pravidlům zodpovědného cestování, s čím mají potíže?
Turisté, to je široký pojem, do Barmy jezdí baťůžkáři i bohatí lidé luxusními zájezdy. Mnozí mají větší povědomí o barmské kultuře, o politické situaci v Barmě, někteří si jen přijedou co nejvíce užít, jak by si užili kdekoli jinde na světě. Porušují i nejzákladnější pravidla, například to, že do buddhistických svatyní není vhodné vstupovat v botách, naopak sundat si i ponožky a chodit bosí. Totéž platí o oblečení, nevhodné jsou krátké sukně i šortky. To je jen drobný příklad, který by měli cestovatelé znát, než jedou do Barmy, aby je místní nenutili oblékat se před chrámy do nějakých erárních sarongů. Barmánci jsou hrdí na to, že se cizinci jezdí dívat na jejich památky, ale vyžadují určitý způsob chování a oblékání.

Máte možnost navštívit jen tu pozlacenou část Barmy, kterou vám chce vojenský režim ukázat“ vysvětlovala jste v našem rozhovoru před asi dvěma a půl lety. Co se v tomto směru zlepšilo?
Ta pozlacená část se zvětšila, ale to neznamená, že můžete cestovat po celé zemi, jak se vám líbí. Mluvili jsme o konfliktu v Rakhinském státě na západě na bangladéšské hranici, další oblast, kde jsou nekončící ozbrojené konflikty, je Kačjinský stát na severu. Vojenská junta uzavřela s kačjinským etnikem příměří na 17 let, ale nezajistila jim domluvenou autonomii a práva, konflikt se tedy znovu obnovil. Po všech politických změnách je stále v Barmě otevřená válka. Důvody zákazů cestování jsou bezpečnostní, to je ovšem vždy hned první záminka vojenského režimu. Platí tedy dále, že ne všechny části Barmy jsou dostupné. Navíc rozvoj infrastruktury je podporován pouze mezi velkými městy a regiony Šanů, Karenů i Kačjinů jsou nadále odříznuté, protože režim záměrně nikdy neinvestoval do jejich infrastruktury a špatně se tam dostávají nejen cizinci, ale i Barmánci.


Život na jezeře Inle

A jak se rozvinul projekt „Naši vojáci“?
„Naši vojáci“ byl originální počin exilové rozhlasové stanice Mizzima, která sídlila v Indii a jejíž zpravodajové točili příběhy ze života vojáků a lidí, jejichž život je s armádou propojen. Byly o vztazích obyčejných lidí a vojáků i poměrech uvnitř armády, příběhy prezentovaly každodenní život vojáků s důrazem na bezpráví, na praktiky nadřízených, například o vojenské jednotce, jejíž kasárna jsou v blízkosti nějaké vesnice a starosta musí s vojáky spolupracovat. Taková vysílání se vypalovala na CD a distribuovala mezi lidmi uvnitř Barmy. Mizzima se již po prvních politických změnách přestěhovala do Barmy a tyto příběhy asi už neprodukují. Médiím v Barmě se otevřely dosud neznámé možnosti. Cenzura byla oficiálně zrušena, úřad pro dohled nad vydáváním tisku a knih ovšem nadále existuje. Soukromí zpravodajci a vydavatelé zkoušejí postupně zajít, kam až to je možné, kvalita zpráv se novinářsky zlepšuje, ale většina lidí v branži novinařinu nestudovala a učí se až praxí, a bohužel stále existuje autocenzura. Vzorem jim mohou být exilová média, která působí dále.

Jaký barmský web v angličtině byste doporučila, mám teď na mysli místní barmský.
Je jich stále více, asi největší jsou populární noviny Eleven, mají webové stránky http://elevenmyanmar.com/. Přesto bych nadále doporučovala několik exilových médií, která za ta léta vychovala kvalitní novináře a spolupracovníky, kteří působí v současnosti i uvnitř Barmy. Jsou důvěryhodnější, např. www.irrawaddy.org nebo www.dvb.no. Deníků je v Barmě omezené množství, ty hlavní jsou státní. Soukromá média jsou například týdeníky ve formátu novin, vždy několik barevných stránek, takový pel-mel, kauzy, názorové stránky, sport i bulvár. Média si teprve hledají cestu, navíc ta elektronická nejsou zdaleka všude v Barmě dostupná, ne v každé vesnici mají elektřinu. Ale je to otázka několika let, internet se bude v Barmě rychle šířit.

Velké kulturní bariéry a rozdíly v mentalitě a zvyklostech způsobují Barmáncům v Čechách nemalé potíže“, přečetl jsem si na Vašich webových stránkách. Co Barmáncům v ČR nejvíce schází?
V České republice v minulosti žilo dlouhodobě jen několik Barmánců. Jejich počet se zvyšuje od roku 2008, kdy se česká vláda zapojila do programu OSN o přesídlování uprchlíků a vybrala právě skupinu barmských uprchlíků. V současné době je v ČR asi 120 přesídlených Barmánců. Navíc zde studují vysokoškolští studenti, kteří dostali stipendium. Největší kulturní šok napříč celou barmskou komunitou je jazyk, dále jídlo a počasí. Jazyk je pro všechny Barmánce zásadní bariérou, bez znalosti češtiny mají mizivou příležitost získat práci a dostat se do bližšího kontaktu s lidmi. Počasí Barmánce trápí, sníh nikdo z nich předtím neviděl, žili v tropech. A když Barmánci pracují v městských technických službách a jsou osm hodin venku v mrazu, nesnášejí to nejlépe, nemají na to buňky. Ale snaží se. Co se týká jídla, Barmánci jsou závislí na rýži a v České republice je rýže dražší a méně dostupná než v Asii. Barmánci v ČR si statečně zvykají na rohlíky a chleba, protože většina z nich vykonává méně placené práce a asijské pokrmy jsou pro ně příliš drahé.

Pomáháte barmským uprchlíkům v ČR, jak? Připravujete nějakou akci, která by představila Barmu české veřejnosti?
Zaměřujeme se na komunity, v nichž Barmánci začínají nový život. 25 uprchlických rodin žije v 17 městech a obcích po celé České republice, ve všech se angažujeme. Ráda vzpomínám na všechny akce, které jsme po těch městech a obcích připravili. Pořádali jsme je proto, aby místní česká komunita, přijímající uprchlíky, pochopila, proč Barmánci žijí mezi nimi, že být uprchlíkem není dobrovolnou volbou, aby lépe pochopili barmskou problematiku a navázali první kontakty s Barmánci. Kvůli jazykové bariéře se Barmánci ostýchají někoho oslovit a česká společnost není asijská, když se v Barmě někdo přistěhuje, celá vesnice se zajde poptat, popovídat, to tady chybí. Naše besedy vlastně poskytují prostor pro první seznámení a poznání. Besedy už mnohokrát pomohly uprchlíkům najít nové přátele. A tak se Češi stali kmotry jejich dětí, domácí úkoly dělají společně se sousedem, chodí na ryby apod. Jsou to postupné kroky v sociální integraci. Připravujeme výstavu fotografií, nic velkého, organizace je zatím v začátcích, takže nemohu v tuto chvíli nabídnout podrobnosti. Rádi bychom ji nabídli společně s besedou například čajovnám.

Rozhovory o Barmě:
Sabe Amthor Soe – starší rozhovor z roku 2011
Barmanista Jan Bečka o politických mniších i kokosech s červeným turbanem

Zajímavé adresy:
www.burma-center.org
www.jedudobarmy.cz
www.ecoburma.com
www.myanmartourismwatch.org
www.burmacampaign.org.uk
www.burmaproject.org
www.tourismconcern.org.uk
www.freeburmacoalition.org