Jak za hranice se zvířaty v roce 2014

Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Od poloviny roku 2011 je pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem. Pro „cestovně starší“ zvířata platí, že pokud byla tetovaná před 3. červencem 2011 a tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou se zvířata pohybovat ještě bez čipu. Avšak pozor, některé evropské země (Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají jen identifikaci čipem.

I letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý veterinární lékař). První očkování proti vzteklině musí zvíře mít, jakmile dosáhne stáří tří měsíců. Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již nepožadují potvrzení z EU schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek. Navíc pro pohyb v EU není již nutné zvířata před cestou ošetřit proti klíšťatům.

Ošetření před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.

Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině), který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.

Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymské borelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli.

Josef Duben, tisk. mluvčí Státní veterinární správy: www.svscr.cz

.

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z ČR do ostatních členských států EU

Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete
Pes musí být označen mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu. Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes musí být doprovázen pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou. Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“.

Foto Petr Nejedlý

3. Očkování proti vzteklině
Pes musí být očkován proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států
Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině. Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Ošetření proti echinokokóze – Finsko, Velká Británie, Irsko a Malta Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 – 24 hodin před vstupem na území Finska.

Zákaz vstupu psů mladších 3 měsíců – Itálie, Kypr, Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Malta.

Další informace lze získat na internetových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz

Potřebujete napsat článek?
Máte zájem o reklamu?
Chcete nám nabídnout váš článek?
Kontaktujte nás.