Masada – symbol moderního Izraele

18.02.2013 | Petr Nejedlý, Michaela Zoubková | 11 fotografií

„Masada je místem mnohonásobného významu: dokladem starověké existence židovského národa, památkou připomínající podivuhodnou architektonickou a technickou zdatnost svých tvůrců, ale i ohromujícím divem přírody. Nade vše však Masada zůstává symbolem. Příběh jejích obklíčených obránců vzdorujících celé měsíce římské přesile, věrnost vlastní víře, s níž raději volili dobrovolnou smrt než kapitulaci – to vše má svůj dosah a působivost i dnes. Ne nadarmo se Masada stala místem přísahy izraelských vojáků.“
Těmito slovy popsal Masadu pro www.cestomila.cz Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Masada, známá pouze ze spisů Iosepha Flavia (žádný jiný starověký nebo středověký židovský pramen se o ní nezmiňuje), byla na více než tisíciletí zapomenuta a ztracena v neobyvatelné poušti. Až v roce 1838 se do tehdejší Palestiny, která byla součástí Osmanské říše, vypravili dva Američané – teolog Edward Robinson a misionář Eli Smith. Při pozorování dalekohledem si na jedné skále všimli starých ruin a ihned správně usuzovali, že to mohou být pozůstatky starověké Masady. Trvalo ale ještě další čtyři roky, než nahoru vystoupil americký misionář Wolcott společně s anglickým malířem Tippingem.

Bookmark and Share

IZRAEL - související fotogalerie


20. 03. 2017 |

Svatý Jeruzalém s Dvořákovou biblickou písní na rtech

21. 03. 2016 |

Jarní pahorek aneb Tel Aviv v záplavě jarního slunce

18. 05. 2016 |

Akko aneb S pózující kočkou v řezníkově mešitě

27. 04. 2016 |

Haifa: setkání s vírou Bahá´í

18. 04. 2016 |

Haifa – dědictví po templerech German Colony, Elijášova jeskyně a Stella Maris

29. 03. 2016 |

Caesarea Maritima aneb Potápění do starého Herodova přístavu

21. 03. 2016 |

Jarní pahorek aneb Tel Aviv v záplavě jarního slunce

10. 10. 2010 |

Jeruzalém aneb každý se tak trochu vznáší

08. 10. 2010 |

Mrtvé moře – tady si nezaplavete