Pafos – kult Afrodity, světoznámé fresky a hrobky králů

15.10.2012 | Milan Frydryšek | 27 fotografií

Archeologický park v Pafosu je postupně odkrýván od druhé poloviny 20. století, první z dnes po celém světě slavných mozaik objevil obyčejný pastýř v roce 1962. Procházel jsem se před několika lety ruinami antického města s místním sochařem Kyriakem. Sám byl překvapen, jak se areál rozšířil za pouhých pět let, které uplynuly od jeho poslední návštěvy. Pafos a jihozápadní kyperské pobřeží jsou studnicí historie, zdánlivě stačí vzít do rukou krumpáč a po několika kopnutích jste v římské říši nebo u prvních křesťanů. Pafos byl zařazen na seznam kulturních památek UNESCO především díky nádherným podlahovým mozaikám, pečlivě zrestaurovaných ve vilách Aionově, Dionýsově, Orfeově a Théseově. Na mozaikách jsou zobrazeny výjevy z řecké mytologie včetně hodování boha vína Dionýsa, ale také souboje gladiátorů s divou zvěří.

Bookmark and Share

KYPR - související fotogalerie


27. 06. 2013 |

Hala Sultan Tekke aneb Vyprávění o arabských vpádech na Kypr

09. 06. 2013 |

Nikósie aneb Po stopách historie Kypru

29. 03. 2013 |

Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj na Kypru

24. 03. 2013 |

Karneval v Limassolu – Kypr v jednom průvodu

03. 04. 2013 |

Pafos – vítejte v Dionýsově vile nejkrásnějších mozaik

29. 03. 2013 |

Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj na Kypru

24. 03. 2013 |

Karneval v Limassolu – Kypr v jednom průvodu

22. 09. 2010 |

Kyrenia – přechod hranice dvou Kyprů

20. 09. 2010 |

Toulání severovýchodním Kyprem: středověká Famagusta a poloostrov Karpas