Ve snaze zabránit Vašemu případnému zklamání, Vás chci upozornit na to, že hrad na vrcholu kopce je uzavřen a je přístupná pouze vyhlídková plošina v jeho severní části…“, čteme na letáku připevněném na strom. Dovídáme se, že zřícenina hradu, vypínajícího se nad obcí Vrchovany, je v soukromých rukách již od roku 1972 (!). Majitel, pan Miloš Novák, zde od té doby provádí nutné restaurátorské práce. Na letáku zároveň vysvětluje, že není v jeho silách věnovat se jednotlivým turistům. Pro vážné zájemce o poznání a historii hradu se pořádají dny otevřených dveří (více na telefonu 721672711). Majitel varuje, že po několika přepadeních a vloupáních, učinil na hradě bezpečnostní opatření, a přelézání hradeb může být pro nezvané návštěvníky nebezpečné.

Z oné vyhlídkové plošiny je ale fascinující výhled do kraje směrem na nedaleký Bezděz. Další cedule přibitá na strom nás informuje, že hrad byl založen roku 1402 Jindřichem Hlaváčem z Dubé a že byl obýván až do 16. století, kdy poslední majitel Adam Berka rozkázal postavit zámek Nový Berštejn. Hrad pustl, vyhořel a byl dokonce využíván jako zdroj kamene pro stavby v okolí. Když člověk vzhlédne z vesničky Vrchovany nahoru na kopec, uvědomí si, jak obtížné je zásobování hradu, vždyť kromě lesní stezky zde žádná jiná přístupová cesta není. A jedna paní pod hradní zdí sbírá dříví…


Les nedaleko Starého Berštejna


Starý Berštejn z obce Vrchovany


Výhled ze Starého Berštejna

Nebyla by to pravá zřícenina hradu, kdyby se o ní nevyprávěly věci tajuplné a nadpřirozené. A tak i tady byly pozorovány tajemné siluety postav a podivná světla, i tady byly zaslechnuty kroky po schodech, táhlé chorály a zaklepání na okno vysoko nad zemí. Na hradě je prý pohřbeno šest zavražděných mnichů. A když se zde hledači pokladů pokusili spojit s duchem, aby od něj zjistili, kde je bohatství ukryto, strhla se prý vichřice tak strašná, že vyvolávač ztratil vědomí a byl následujícího dne objeven v podhradí ve značně pochroumaném stavu. Postava onoho vyvolávače je spojována s lapkou francouzského původu Joriuszem Vietzem, který se ve zřícenině hradu ukrýval se svými kumpány a přepadával pocestné. Více o všech tajemstvích hradu bude nepochybně vědět pan Novák.

Asi 150 metrů pod hradem leží obec Vrchovany (115 obyvatel). Připomínána je již v onom roce 1402, kdy vesnici i s horou nad ní zdědil Jindřich Hlaváč z Dubé. Na stránkách obce Vrchovany najdete mj. i hezký soubor historických fotografií Starého Bernštejna (http://obecvrchovany.cz/o-obci). Ve Vrchovanech je stará hospoda, ale zřejmě bývá otevřena jen v letních měsících. Na svahu pod hradem je farma, kde si můžete zajezdit na koni nebo se ubytovat v roubence. Škola prý byla ve Vrchovanech již v roce 1749, ve 21. století zde není a budova chátrá (nebo již zchátrala) podobně jako kostel. Dubá je odtud asi čtyři kilometry, cestou potkáte v lesích několik „řopíků“ a kapličku sv. Barbory. Na druhou stranu vede žlutá turistická značka smíšenými lesy na sousední kopec Šedina a Selskou roklí k Máchovu jezeru. Zdejší podzimní lesy jsou překrásné, té barevné plnosti se nikdy nenasytíte.