Cyril a Metoděj je hlavním mediálním projektem probíhajícího 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a klade si za cíl nejen pobavit, ale také poodhalit historická fakta, která jsou na rozdíl od témat jako např. 2. světová válka v české kinematografii dlouhodobě přehlížena. Vždyť právě období Velké Moravy položilo prazáklad české státnosti a z cyrilometodějské tradice vychází i tradice svatováclavská a historie nejmocnějších českých rodů.

Zatímco část příběhu odehrávající se na Velké Moravě byla pro filmaře celkem řešitelná, pak exotická zákoutí jako např. středověký Řím, Konstantinopol, Samara aj. to už byl vskutku oříšek. Natáčelo se proto také v zahraničí a to především v Itálii, Turecku, na Slovensku a právě na Kypru. Hlavními důvody proč točit na Kypru bylo úchvatné moře a rozličnost krajiny, v níž se ostré útesy střídají s citrusovými háji, vysokými horami v Troodosu a především je vše doslova na dosah ruky. Kam se podíváte, tak víte, že tam dojedete max. do 2 hodin. A dostupnost je pro filmaře zcela klíčová. Vlastní kapitolou jsou pak staré církevní památky, které jsou na Kypru zastoupeny v nebývalém počtu, aniž by na nich byl zub času patrný.

Přestože se příběh odehrává v 9. století, pro filmovou kameru byly využity i památky mladšího data např. klášter Agia Napa, kde se odehrála jedna z klíčových scén filmu – Konstantin zde objeví ve starých spisech záznamy o umístění hrobu papeže Klimenta I., který byl dle pověsti popraven Římany. Jeho smutný osud byl o to pohnutější, že byl svržen z lodi do moře s „kotvou“ na krku. A právě tento okamžik filmaři zaznamenali. Scéna Klimentova utonutí byla o to zajímavější, že role papeže se ujal Kypřan a jeho katem byl český velvyslanec, který se společně se svými kolegy snažil štábu vyjít maximálně vstříc, což dnes není rozhodně běžné. Dalším cílem filmového štábu se stal velbloudí park v Mazotosu, kde šestice velbloudů, tři Kypřané a několik odhodlaných komparzistů a především sám Konstantin (Ondřej Novák) putovala po pobřeží k Arabům. Přestože rychlost větru následující dny vzrostla až k hodnotám přesahujícím 105 km/h a vlny šplhaly do několikametrových výšek, tak se náhodným návštěvníkům proslavené zátoky Petra tou Romiou naskytl nevídaný pohled na Romana Zacha (Metoděj) v rouše Adamově, který se s hlasitým smíchem vrhal ohromným vlnám v ústrety. Při teplotě vody kolem 15 stupňů to muselo budit přinejmenším rozpaky.


.
.

Filmaři navštívili i proslavený benátský most v Troodosu, ranně křesťanské krypty Macronissos, přírodní rezervaci Akamas, a to vše za podpory Kyperské centrály cestovního ruchu. Na Kypru se ovšem nejen natáčelo, ale pořizovaly se zde i grafické podklady pro trikové záběry jako např. přepadení Konstantinopole tisícem malých loděk tzv. monoxyly, nebo architektura pro takzvané mattepainty, neboli skládaná triková pozadí. Příběh Cyrila a Metoděje si díky Kypru na moře hrát nemusí a Máchovo jezero tentokrát divák „bohužel neuvidí“.

A kdy se můžeme na Cyrila a Metoděje těšit? Premiéra docu-dramatické verze je stanovena na měsíc červen a uvidíme ji v česko-slovenské premiéře na veřejnoprávních televizích ČT a RTVS, které jsou zároveň koproducenty snímku. Snímek Cyril a Metoděj navíc zavítá i do Itálie, Slovinska a pevně věříme, že tam jejich mise neskončí. Filmové premiéry se pak dočkáme v měsíci listopadu. Film se od série liší větším důrazem na dynamičnost příběhu a především bonusovou „Bitvou o Veligrad“, kde se knížata Svatopluk a Slavomír postavila franské přesile. Pokud cestu na Kypr zvažujete, ale bojíte se nastalé situace, tak právě film Cyril a Metoděj může být tou správnou ochutnávkou před konečným rozhodnutím.

Více o filmu na www.filmcyrilametodej.cz