Jaké to je, toulat se uličkami Jeruzaléma? Spisovatel Viktor Fischl kdysi psal, že v tomto městě se každý tak trochu vznáší, vy zase v knize Izraelské osudy zmiňujete jeruzalémský syndrom, kdy se někteří příliš zapálení náboženští horlivci dostávají pod vliv mesianistických představ. Vznášíte se v Jeruzalémě?
Zcela vážně jsem zauvažoval o jeruzalémském mystériu, jež ve mně vibrovalo vždy, když jsem zastrkával do škvíry v Západní zdi papírek s dalším pečlivě vyhodnoceným přáním. Ve Florencii mě varovala Egle Contiová, ředitelka boloňské Galerie výtvarných umění, před tzv. Stendhalovým syndromem z šokující přemíry světových velikánů, kteří jsou zde pohřbeni. A Jeruzalém mě fascinoval zhmotněním biblických příběhů, které jsem znal od svého prvního ministrování – Getsemanská zahrada, poslední večeře Páně, Křížová cesta Via Dolorosa, Golgota, Západní zeď – Zeď nářků, Chrám Božího hrobu, hrob krále Davida, Omarova mešita…
A Jeruzalémský syndrom – člověk postižený touto duševní poruchou nabývá přesvědčení, že je Mesiášem nebo že Mesiáše viděl, případně se ztotožní s jinou biblickou osobností. Každoročně je s Jeruzalémským syndromem hospitalizováno až 40 návštěvníků. Podle lékařů z pohotovosti v Centru pro duševní zdraví Givat Šaul se za „pravý“ Jeruzalémský syndrom považuje popsané duševní rozpoložení jen u osob, které předtím neměly žádné psychické problémy.


V Izraeli potkáte lidi tolika náboženství, ras a názorů

Izraelská letecká společnost El Al provádí extrémní kontroly, které bychom za běžných okolností nazvali šikanováním. Mně dokonce její bezpečáci kontrolovali fotoaparát tak důkladně, že ho rozbili (opravu El Al zaplatily). Nejsou přeci jen jejich kontroly poněkud přehnané a někdy i nevychované (což popisujete i v závěru své knihy)?
S láskou si vzpomeneme na pohovory na letištích před odletem do Izraele a zpátky, kde nás sice vždy důkladně proklepnou a prohlédnou, ale ne kvůli zákazu vstupu, nýbrž pro naši bezpečnost. Při první cestě do Svaté země mě to poněkud vyvedlo z míry, ale poté jsem si uvědomil, jak je to důležité. Pohovor, resp. odpovědět nejmíň na tucet otázek, vedl k tomu, že je dnes létání s EL AL nejbezpečnější na světě. Ostatně, dnes už patří podobná opatření k běžným také při letech do USA a jinam. Je prostě jiná doba, terorismus není jen mýtus, ale každodenní skutečnost. Když jsem byl v Izraeli na volbách, kontrolovali mě vojáci či policisté v průměru pětkrát denně, přestože jsem se prokázal novinářskou akreditací a osobním dopisem v hebrejštině velvyslance Izraele v Praze. Čím víc takových prohlídek, tím jsem se cítil jistěji.

Kam se v Izraeli rád vracíte, která místa Vás inspirují?
Nejvíc Jeruzalém, ale také nemocnice Hadassah, kde jsem si byl pro námět na svůj román Krev pod obojí o transplantaci židovské ledviny palestinskému pacientovi. Vlastně v Izraeli není místa, které by nebylo inspirativní – Nazaretem a Betlémem počínaje, Golanskými výšinami, Tel Avivem a Haifou konče. Srdeční vztah mám ke kibucům, osobně jsem byl mimo jiné v Hachotrimu či v kibucu T. G. Masaryka. Fascinuje mě odhodlání Židů žít jen za kapesné a ostatní vydělané peníze vkládat do fondu kibuců. Samozřejmě, že rád navštěvuji místa, spojená s životem svých přátel – mošav Moledet, Eilat nebo Ramat Hasharon u Tel Avivu.


B. Olšer před „Omarovou mešitou“

V posledních letech se mluví o střetu kultur, já jsem ho viděl v Izraeli mezi Mea Shearim a nočním Tel Avivem. Sám v knize Izraelské osudy připomínáte výrok, že kdyby Arabové nechali Izraelce deset let v klidu, ti by se zlikvidovali díky svým vnitřním rozporům sami. Je izraelská společnost více roztříštěná, než např. naše, a více, než bývá v Evropě obvyklé?
Je to země, která má obyvatele ze zhruba sto zemí světa. Izrael má podle posledního sčítání lidu přes 7 262 000 obyvatel, z toho je skoro 80 procent Židů a asi milion lokálních Arabů, resp. Palestinců. V loňském roce přišlo do Izraele na 20 tisíc přistěhovalců, třetina ze zemí bývalého Sovětského svazu, 19 % z Etiopie, 15 % ze Severní Ameriky, 14 % z Francie, 8 % z Latinské Ameriky a 3 % z Velké Británie a dalších zemí západní Evropy. Snižující se počet Židů ve světě vyrovnávají noví zájemci o judaismus. Patří k nim zejména ti, kteří se označují za potomky ztracených izraelských kmenů. V Nigérii se několik tisíc členů kmene Ibo hlásí k pokolení Dan a chtějí vycestovat do Izraele. Stejně tak se děje v Jižní Africe, kde se asi 70 000 členů kmene Lemba hlásí k židovství a zvláště ke kněžskému pokolení Cohenů. Uganda tvrdí, že má 600 členů z pokolení, jehož jméno znamená „Žid“ a byli pro svou víru pronásledováni. Etiopie má zase 14 tisíc členů kmene Falašmura, označujících se jako „Beta Izrael“, kteří chtějí též do Izraele. V Indii žije 7000 potomků z pokolení Manases uznaných za judaisty. V Číně, v regionu Kaifeng, je asi tisíc lidí, kteří sice vypadají jako Číňané, ale praktikují příkazy judaismu. Jejich kořeny sahají do 8. století. Stejně tak je to i v Portugalsku, kde na severu země žije několik desítek tisíc údajných potomků marranů. Na Mallorce žije asi 20 000 potomků Židů, pronásledovaných v době inkvizice. V Brazílii jsou tisíce potomků Židů vyhnaných ze Španělska a Portugalska v 15. století. Také oni chtějí vycestovat do židovského státu… Zkrátka, bude-li nás víc, nebudeme se bát vlka nic… Ovšem co bude za půl století se státem Izrael?
Řekni mi, jací jsme Židé? Co mám společného s Židovkou z Turecka, která je stejně jako já občankou Izraele, ale nedomluvíme se žádným jazykem! Co mají se mnou společného Židovky z Buchary a Maroka, ze Sibiře a Etiopie? Mluví jinak, oblékají se jinak, dětem vyprávějí úplně jiné pohádky než já! Nejblíže tady k sobě mají přece palestinští Židé s Araby!“ říká hrdinka Ráchel z mého románu Krev pod obojí.
Necelých dvacet procent ortodoxních Židů proti zbytku agnostiků, starousedlíků a nových přistěhovalců…“ řekl mi trpce nerománový Peter Bachrach z Haify, podplukovník izraelské armády v záloze. „Osmdesát procent nevěřících Izraelců se musí podřizovat 613 příkazům Tóry, noví přistěhovalci mají levnější byty, auta či školné, mají zajištěnu práci, kdo chce bojovat v izraelské armádě, může být Židem i bez konvertování či dokladů, že se narodil z židovské matky. To vše vzbuzuje nevraživost mezi Židy, rodí se latentní antagonismus.“ Těžko říct, jak je tato spekulace blízká realitě. Svět roku 2050 (5821) ukáže, kdo měl pravdu. Evropa má být už celá islámská…

Jaký je Váš oblíbený izraelský či židovský autor? Doporučte nějakou knihu, kterou by si cestovatel mohl přečíst před cestou do Izraele.
Román Colina Falconera Zběsilost – je tam vše o povaze Židů.

Upřednostňujete židovský humor nebo máte raději tradiční české vtipy?
Židovské anekdoty jsou bezkonkurenční.
Pár závdavkem:
Nedávno zpovídala novinářka jeruzalémského rabína u Západní zdi, známé jako Zeď nářků: „Jak často se sem chodíte modlit?“
Rabín: „Dvakrát denně.“
Novinářka: „A za co se modlíte?“
Rabín: „Aby se lidé přestali nenávidět, aby nebyly války, aby si lidé pomáhali a měli se rádi.“
Novinářka: „To jsou samé krásné věci. Jak dlouho už se takhle modlíte?“
Rabín: „Šedesát roků…“
Novinářka: „Šedesát let! To je neuvěřitelné. A jaký máte pocit, když vidíte svět kolem sebe?“
Rabín: „Mám pocit, jako bych mluvil do kamenné zdi…“

Na Sinajském poloostrově se po velké bitvě ztratili dva izraelští vojáci. Když už třetí den marně hledali svoji jednotku a unavení a žízniví si sedli do horkého písku sálající pouště, která byla všude kolem, pronesl jeden z nich, když marně polykal a chtěl si alespoň jazykem ovlažit své rty:
„Mít tak teď u sebe kanystr vody…“
„Jó, jó, to by tedy byl ale kšeft…,“ s uznáním vzdechl ten druhý.

A pak nemějte Židy rádi…


V Jeruzalémě

Oddychová otázka: Máte rád falafel? Kam byste zašel na falafel v Jeruzalémě? A co izraelské víno?
Mám jednu restauraci u Jeruzaléma, je arabská a pozná se podle toho, že uvnitř je vše podřízeno ikoně jménem Elvis Presley. Socha stojícího Elvise, sedícího u falafelu nebo chumusu, pijícího u baru… Tam jsem ochutnal nejlepší falafel a chumus… A víno? Cabernet Savignon z Golanských vý­šin.

Cituji z Vaší knihy Izraelské osudy: „Byli to oni, kdo vytvořili v Izraeli z vyprahlých pouští vinice, plodící nejlepší víno, vysadili sady, v nichž se ročně sklízí tisíce tun oliv, fíků…“ ta slova patří idealistickým přistěhovalcům, kteří vytvořili rovnostářské společnosti v kibucech a za kapesné dřeli pro Izrael. Po více než 60 letech kibucníci mizí – nezpohodlněla izraelská společnost podobně jako Evropané? Neohrožuje bezpečnost Izraele luxus a pohodlí?
Naopak, Izraelci jsou pyšní na své hospodářské výsledky. Mají HDP 33 tisíc USD na osobu, spousta světových firem má v Izraeli svá domovská sídla. Dokonce izraelští Arabové žádají o občanství, protože v Izraeli se mají mnohokrát lépe, než jejich bratři v okolních arabských zemích. Rozhodně pohodlnost tento nejpracovitější národ nečeká, pokud ovšem nebude za pár desítek let v židovském státu víc Arabů než Židů.

V knize Izraelské osudy máte fotografii s třemi dívkami v uniformách a se samopaly přes rameno. Jaké jsou izraelské ženy se samopaly?
V Izraeli absolvují také dívky povinnou dvaadvacetiměsíční vojenskou službu. Mladí Izraelci musejí sloužit tři roky, potom jsou jednou za rok, pokud to není častěji v době války, povoláváni na měsíční manévry. Ostravský Žid Bobby Šlomo David, který přežil holocaust a vystěhoval se v roce 1946 má dvě dcery. Prvorozená Michaela nastoupila do důstojnické školy a pak jako podporučnice rozdělovala nové brance podle jejich dovedností k jednotlivým útvarům: „Nikdy mě ani nenapadlo, že bych neměla jít téměř na dva roky do kasáren a na frontu. Povinné vojenské služby jsou v Izraeli zbaveny jenom Arabky, ortodoxní věřící Židovky a dívky, které se vdají. Jsme moc malá země, takže když se začne střílet na hranicích, je v nebezpečí kdokoli ve vnitrozemí. Proto přijde každému vhod, když se naučí zacházet se zbraní, pozná vojenskou disciplinu a ví, co obnášejí nálety, výbuchy bomb nebo sebevražedných náloží.”
Dívky, které nechtěly přímo bojovat, dělaly sekretářky, zdravotnice, radistky nebo řidičky. Další možnost pro dívky, jak prožít období povinné vojenské základní služby, je práce v Oketz. Jde o izraelskou psí jednotku, jejíž lidští členové trénují své čtyřnohé spolubojovníky hledat drogy a výbušniny, zneškodňovat teroristy, pátrat po uprchlících, odhalovat infiltrace podél izraelské hranice a podílet se na záchranných misích. Děvčata procházejí rovněž výcvikem u smíšené záchranné vyprošťovací jednotky Šavit a nebo je čeká průzkumná výzvědná jednotka Nachšol. Poprvé v historii se stane důstojnicí vojenského rabinátu žena, která bude mít na starost různé náboženské otázky, problémy a potřeby vojaček.


V Izraeli absolvují také dívky povinnou dvaadvacetiměsíční vojenskou službu.

Jste aktivním politickým komentátorem, máte blog na idnes, na deník.cz. Zkuste to, prosím, jednou i pro Cestomilu – arabský svět se bouří, jakou cítíte budoucnost (nebo jaké byste se obával) Egypta, přikloní se lidé spíše k náboženství, nebo bude hrát významnou roli armáda? A jaký bude vztah k Izraeli?
Všechno je možné, ale jak to vypadá, „íránský model Chomejního revoluce“ se neuskuteční. Muslimské bratrstvo musí jednat pragmaticky.
V těchto dnech ale uprchlo z věznic na šest tisíc zločinců, mezi nimi členové palestinského radikálního hnutí Hamás, kterým se podařilo tunely pod egyptskou hranicí dostat zpět do Pásma Gazy. Mezi uprchlými je i Hasan Vša, který byl uvězněn před třemi roky poté, kdy jej egyptské bezpečnostní síly zadržely na Sinajském poloostrově a obvinily z plánování teroristického útoku proti Izraeli. Vša je člen Armády islámu, jejímž cílem je zavedení šaríji v Pásmu Gaza. Al Džazíře řekl, že „vězni se vzbouřili a začali vyrážet dveře a prchat z cel.“ V Egyptě bylo Bratrstvo doposud ilegální, ale členové jsou populisticky aktivní (jako italská mafie) v sociální oblasti, kde leckdy zastupují chybějící složky vlády. Podporují teroristické operace v Izraeli, nabádají věřící k rozšíření islámského vlivu i za cenu „použití meče“. V roce 2005 získali kandidáti Bratrstva přes dvacet procent křesel v parlamentu, což oživilo diskuzi o tom, zda by nemělo nadále zůstat zakázáno.
Kuvajtský list Al-Qabas uveřejnil článek, v němž se píše, že Izraeli se ve válce “Lité olovo” podařilo v Pásmu Gazy zlikvidovat zhruba polovinu ze 750 tunelů. A takový tunel, to není jen obyčejná díra v zemi. Musí se napřed vybagrovat do hloubky deset i více metrů, pak udělat dřevěné obložení na “šalunk”, aby se dalo betonovat a kopat dál, někdy i desítky kilometrů. Těžká práce a hlavně pěkně drahá. Jeden tunel stojí přes 60 tisíc USD. A k vybudování takové pašerácké chodbičky je zapotřebí alespoň dvacet dělníků, kopáčů, zedníků a betonářů, ale rovněž pašeráků. Dělník dostává plat 300 dolarů měsíčně, pašerák mnohonásobně víc. Průměrný zisk z fungujícího tunelu činí měsíčně více než 50 tisíc USD. Gazou už prý zdomácnělo přísloví: „Chceš-li být milionářem – kopej tunel!“
Myslím si, že z egyptského Muslimského bratrstva nakonec v Pásmu Gazy u místních milionářů moc nadšení nezavládne. Jen u íránských prodejců zbraní, kteří gazanské teroristy zásobují. Jejich konta se nadmou ještě víc. Určitě se ale pokrytecký svět zase vypne k darovacím konferencím, aby pomohl pro změnu Egypťanům.

Docela rád připomínáte svůj valašský původ, doporučíte na závěr nějaký výlet po valašském kraji?
Valašsko je výjimečný kout Moravy. Těch nádherných míst mezi sršatými kopci je spousta. Rožnovským skanzenem počínaje, přes velkokarlovickou dostihovou stáj Valencio s trenérem Frantou Holčákem, který už se svými koňmi vyhrál sedm Velkých pardubických a několik rovinových super prestižních dostihů, tzv. trojkorun. Každá vesnice kolem řeky Bečvy je zkrátka úžasná, nejvíc mě přitahuje mé rodné Hovězí, kde mají také více než stoletou pálenici slivovice…

Břetislav Olšer – spisovatel, nezávislý publicista, fotoreportér. Rodák z Valašska, svému rodnému kraji věnoval příběhy lidí a jejich koní v knize pod názvem „Koně pro Františka Holčáka aneb (Ne)čas mezi taxisy“, za kterou získal prestižní Cenu E. E. Kische udělovanou za výjimečná díla literatury faktu. Napsal řadu knih, např. Izraelské osudy, Krev pod obojí, Krev na meči džihádu, Od Hanoje po Mekong, Češi v zemi zlata, platiny a diamantů, Černá krev, …a Bůh osiřel. Autor desítek publicistických scénářů pro televizi i rozhlas.
Jako novinář navštívil na pětašedesát zemí světa a nahlédl do jejich srdcí a duší. Procestoval Indočínu, aby pochopil, proč vietnamští vojáci se zbraněmi z druhé světové války, zvítězili nad nejvyzbrojenější armádou světa. V roce 1990 navštívil černobylskou „zónu smrti“ postiženou havárií atomové elektrárny v Černobylu, aby studoval fenomén „selhání lidského faktoru“. Byl prvním českým žurnalistou, který v roce 1991 udělal ve Vilniusu v parlamentu, odděleném od ruských tanků barikádami, rozhovor s prezidentem Litvy Vitautasem Landsbergisem.

Více na http://bretislav-olser.enface.cz

Fotografie poskytl Břetislav Olšer