S Lukášem Rittsteinem jste vyprávěli, že domorodci pomalu zapomínají stará vyprávění svých předků a že se zmenšuje počet lidí schopných vyprávět staré mýty. Ústní předávání informací potomkům tedy už nefunguje jako v minulosti…
Také proto náš příběh pořád pokračuje. Všechno začalo vyprávěním a příběhy. Tím jsme se s domorodci sblížili a souviselo to s pozorováním a s naší touhou dostat se blíže jejich duši. Povídání bylo oboustranné, nejen, že jsme vyzpovídávali my je, ale také oni kladli otázky nám. Když jsme na Papuu-Novou Guineu přiletěli poprvé, tušili jsme, že tito lidé žijí v daleké minulosti, ale nepředpokládali jsme, že potkáme skutečně poslední přírodní náčelníky doby kamenné hned u vojenského a nákladního letiště. Ve vnitrozemí Papuy tehdy začínala přistávat kargo letadla naplněná věcmi civilizace pro přistěhovavší obchodníky a domorodci začali k tomuto výchozímu bodu z dalekých hor ze zvědavosti docházet. Naproti letiště – zatím z velké části travnatému – byl domorodý trh. Byl to začátek konce první epochy lidstva a my jsme cítili naši povinnost tento přesun z pravěku do globalizace 21. století zaznamenat a to poprvé v historii očima umění. Pochopili jsme, že tito lidé během pár let nebudou už své příběhy vyprávět, protože je nahradí jiné – modernější, související s tím, co jsme viděli, hned jak jsme vystoupili z karga. Nechtěli jsme proto zůstat u povrchního zážitku a u prvotního kulturního šoku, ale chtěli jsme se dostat co nejdál – tedy co nejblíže papuánské duši. Jejich tradiční příběhy, které jsou všechny reálné, neboť se nerozlišuje přirozené od nadpřirozeného mají z našeho „západního“ úhlu pohledu veliký rozměr abstrakce, což je blízké umění. V některých situacích popisují téměř Boschovy obrazy nebo mají příběh o muži, na kterém zůstane vše, čeho se dotkne – popisují sochy a velké tvary. Domorodci se nacházejí v situaci, že chtějí opustit strasti doby kamenné a vstoupit do všeho nového, které vědí, že se ve výchozích oblastech výrazně rychle objevuje a především mladší generace touží po nových informacích, po mobilech (i když v krajině není signál ani elektřina, ale do mobilu se ukládají obrázky, které si ukazují)… Tím pádem se v mužských domech neřeší staré tradiční příběhy o setkáních s duchy všech tvarů a velikostí, ale přemýšlí se o tom, jak se dostat k letišti, ideálně do misijního letadla a potažmo do města. V jejich verbálním přepisu starých příběhů je vše hodně barvité, vždyť musíte vyjádřit vůně, popsat prostředí, například množné číslo vyjadřují tak, že to řeknou vícekrát. Každý příběh je na jednu noc, to je úplně jiný rozměr času, ale… nejen u nás, i u nich už se více spěchá, z toho důvodu není čas rozebírat příběhy znovu a znovu a tedy i staří postupně zapomínají… Mladší si už ale zpětně začínají uvědomovat váhu starých tradičních příběhů a právě od nich vzešlo přání vlastnit stories již v psané podobě, neboť už navštěvují misijní školy a tudíž umějí číst a psát (indonésky). Toto přání bylo taky jedním z důvodů, proč jsme se vraceli i v roce 2013 a kdy při tomto slavnostním předání příběhů zpět domorodcům stejné příběhy v tu stejnou dobu lítali kolem astronauta Koichiho Wakaty na mezinárodní vesmírné stanici ISS během doby, kdy jim zatelefonoval a popovídali si.

Co žene Barboru a Lukáše, aby se vraceli a vraceli? To přece nemůže být jen nekonečná umělecká inspirace…
Je to životní příběh. A zároveň je to cesta plnění papuánských přání. Plníme je vždy citlivě dle situace, ve které se zrovna nacházejí. Představujeme pro ně zřejmě jistý duchovní rozměr. Když chtěli poznat našeho velkého náčelníka, tak do příběhu vstoupil Václav Havel. Naším prostřednictvím si tito velcí muži vyměnili otázky a odpovědi a Václav Havel se pak také účastnil symbolického uměleckého happeningu, jehož část probíhala u něho na dvoře před kanceláří a druhá část na Papuy. Poprvé tehdy rituál přírodních lidí splynul s happeningem moderního umění. Domorodci poté chtěli poznat náčelníka, který je schopen cestovat do nebe stejně jako jejich tradiční kouzelníci. Jejich pozvání přijal astronaut Leroy Chiao. Vznikl experimentální film tohoto setkání, jehož režie se ujal Honza Svěrák. Nebo o rok později, když si domorodci chtěli nějakou formou potvrdit existenci vrchního patra světa – tedy vesmíru, jim astronaut Koichi Wakata z vesmíru zavolal. Respektujeme tuto vzácnou linii splněných přání a i do budoucna mají slíbeno, že vše, co jsme udělali, opět uvidí…

A příběh skončí, až poletí do vesmíru papuánský náčelník?
Nebudu předbíhat… jste blízko. Ovšem plán dalších cest už je. Jde přirozeně po cestě srdce, přátelství a dětského snu, který si všichni v tom příběhu plníme. Je to obohacení nejen pro nás, ale i pro Papuánce a astronauty. Je to příběh mimo kategorie a je to hlavně příběh přátelství. A protože je to setkání umění s pravěkem a astronautikou příběhem srdce, katapultovalo nás to až do vesmíru.

Na výstavě v Doxu jste propojili svět pravěku s věkem kosmonautiky. Jak jste se probojovávala k lidem z NASA?
Dlouho. Nejprve mi z NASA odepisovala jen čísla, pak pochopili, že to myslím vážně a musela mě prověřit FBI, aby mne posunuli dále. To už jsem si psala s tzv. ladies, které mají v NASA na starosti vztahy a komunikaci s veřejností. A měla jsem štěstí, že jedna z nich mé úpornosti podlehla a přímo mne odkázala na astronauty. Já jsem měla zásadní požadavek – fotit je u nich doma. Což je nestandardní, obvykle se totiž fotí v areálu NASA a většinou oficiální fotky. Musela jsem tedy projít komplikovanou vlastní cestou, a to je dobře, protože si toho člověk více váží a pouto mezi námi je o to silnější.

Jaké je přátelství papuánsko-novoguinejských domorodců? Ve Vaší knize Nepřistupuj blíž říká místní náčelník: „Říkáme Vám příběhy, budete za to dávat dárky? Chtěl bych to vědět, abych mohl říct, jestli zítra přijdu nebo ne“. Přátelství je pro ně jako obchod, či přímo je obchod, je to jiné přátelství než u nás?
Je to myslím všeobecný jev. Když chcete k někomu, koho máte rád, na návštěvu, také ho chcete potěšit a tedy berete dárky – nebo aspoň v naší rodině je to zvykem – a oni nás obdarovávají příběhy a my jim také rádi dáváme dárky – prasata, naše příběhy, odlitky, sůl, knížky a naposledy i fotografie. Když přijedeme, jsou rádi, užívají si to a jsou přirozeně zvědaví, co nového bude. Jistě, jsou i mezi nimi tací, kteří sledují vlastní prospěch, takoví ale žijí v každé společnosti. Náčelník Nepřistupuj blíž, kterého citujeme, je hlavní figurou příběhu, na něm se nejvíce ukazuje posun k civilizaci. Na začátku, když jsme se seznámili, nám hrdě vyprávěl drastický příběh, jak jeho sestru snědl manžel a on se mu pomstil tím, že celou švagrovu vesnici zlikvidoval a oslavili to zabíjení tradičním ryze kanibalským způsobem. Jenže, postupem času vnímá, jak se věci mění a už o tom vůbec nemluví a ani by to už nepřiznal. Spíše povídá o tom, že má raději boha než svého syna a obává se, že půjde do pekla, protože když vyjde z kostela, zapomene rychle vše, co uvnitř slyšel. Neuvědomuje si, že to špatné je z našeho úhlu pohledu právě to zabití, neobává se, že bude bohem potrestán za ta zabití, ale za zapomnění.

Kanibalismus je už minulostí, ovšem mnozí starší lidé ještě kanibalské hostiny pamatují. Někteří Vám ochotně vyprávěli příběhy zabití sousedů z jiné vesnice, rozporcování těla…
Kanibalismus ještě není úplně minulostí. Oni o něm vyprávěli, ale nedá se říci, že ochotně, spíš tehdy to bylo více součástí pravdivých příběhů. Zároveň všeobecně potřebují cítit respekt, zájem a zvědavost. Nikdo se jich takhle neptal. Najednou měli pocit, že je dobře ty věci říct tak, jak si je říkají mezi sebou a jak si je pamatují. Postupem času nám více a více důvěřují, proto mohl vzniknout i film s Honzou Svěrákem. Byl to takový miniaturní štáb, jen my a Honza a jediný asistent David a samozřejmě Leroy, který si s nimi popovídal. Kdyby nás bylo jen o dva více, už by zřejmě nic neřekli, už by to bylo pro ně riskantní. Jsou ve fázi absolutního přerodu. Nevědí třeba přesně, co je korektní ve vztahu k novému bohu a tak se určité věci obávají říkat. Postupujeme citlivě právě adekvátně jejich situaci. I z tohoto důvodu jsme tam nebrali astronauty dříve, až když oni chtěli poznat někoho, kdo také umí cestovat do nebe, jako někteří jejich předci a jejich děti o astronautech slyšeli v misijní škole.

Vám bylo 23 let, když jste s Lukášem Rittsteinem poprvé přiletěli na Novou Guineu. Vzpomínáte na ten kulturní šok?
Cestování jsem měla od malička ráda, ale toto byla cesta do vzdáleného a exotického světa. Z dětství jsem měla jistou průpravu, přestože naše rodiny měly cesty vzhledem k množství členů rodiny na západě a nepohodlnosti režimu zakázané, otec nás vysílal do rodin svých kamarádů ve východním bloku a museli jsme se popasovat s neznámou situací a jazykem. Jenže připravte se na cestu do pravěku… Právě díky komunismu byla touha po cestování hladem, ještě navíc na základě dětských snů. Já jsem cesty připravovala prakticky a hromadila informace a Lukáš cestoval ve svých modelech a krajinách, které si vytvářel místo televize. Pamatujeme si oba to bušení srdce a horečku kulturního šoku. Když jsme vystoupili z kargo letadla ve vnitrozemí Papuy, byl tam jakýsi Klondike. Obchodníci přiváželi zboží a hned naproti letiště byl domorodý trh. Byl to neuvěřitelný mix a my jsme byli překvapení, že pravěk je ještě tak blízko – už u výchozího bodu. Pochopili jsme, že ti lidé mají v sobě úplně jiný svět, který my neznáme a že bude strašně zajímavé ho poznávat a vlastně skrze něj také sebe sama. Chtěli jsme lidi počátku věků poznat blíže a zajímaly nás jejich příběhy.

A z romantického výletu, jak ho nazval Lukáš, se stal umělecký a životní…
Oba jsme studovali AVU a Papua se nám stala osudová – bylo to nevyhnutelné. Velká inspirace a součást našeho života. Nešli jsme po formě, ale po obsahu, toužili jsme přetavit to všechno přes vlastní mysl a vypustit ven v nové formě.

Co Vám dal dlouholetý vztah s lidmi tak rozdílnými, co to udělá s hodnotami člověka z města a ze západní civilizace? Obyvatele hodně utváří jejich krajina, jak Vás utvořila papuánská divočina?
V archetypálním způsobu přemýšlení člověk nachází jistotu. Civilizace je náročná v množství informací všeho druhu a vlivech, lidé zmatkují ve vztazích a tradicích. Lidem v džungli jde o přežití a rozmnožení, má to jasný systém, který má logiku. Člověk si díky Papuy spousty věcí daleko více váží a naopak to, co vám tady připadá důležité, se po zkušenosti z prvobytně pospolné společnosti jeví být úplně banální.

Jaké postavení tam máte jako bílá žena? V jejich očích patříte muži, se kterým přijíždíte, nebo se to už po letech změnilo?
Vůbec se to nezměnilo. A to se týká i ženy ducha. Žena patří určitému muži, ten jich může mít i více, pokud je uživí a ochrání. Velkou výhodou je cestování v páru, protože když přichází muž se ženou, nikdy nepřichází bojovat. Žena tak vlastně otevírá srdce a duše.

Jak probíhala setkání, na nichž se vyprávělo tolik příběhů? Posezení v chaloupce, něco se jí, popíjí, kouří, žvýká se betel… Jak dlouho tato setkání trvají?
Oni na nich hodně kouří, říkají tomu tabák, něco tabák skutečně připomíná, spíše jsou to ale různé listy z džungle. Betel je novinkou, přichází až v poslední době. My jsme na těchto setkáních pili čaj. Každý příběh zabere jednu noc, zvláštní je, že nerespektují den a noc. Setkání probíhají v mužských domech, bývají to slavnostní záležitosti, všichni se na nich chtějí předvést, jak hodně toho znají. I pro ně to je zajímavé, protože některé příběhy se třeba dlouho nevyprávěly. I po pěti letech ten samý příběh zní úplně stejně. Bývá to dlouhý a podrobný popis, u nás se například řekne „podali si ruce“, ale oni popisují, jak se ty ruce blíží, co je kolem za zvuky, jaký je stisk, je to jako úplný scénář, naprosto detailní popis. Bylo jim trochu divné, že si ten příběh tak pamatuji. Náčelník něco povídal a já jsem do toho vstoupila, že teď se stane to a to, a oni se hrozně divili, protože si tehdy ještě nedovedli přesně představit, že se to nahrávalo a pak dlouze překládalo.

A vyprávěli dokonce i sexuální zvyklosti: Nelíbáme se, pusu na pusu si nedáváme… když to uděláš, může být tvé dítě holka… když chceš mít kluka, musíš dělat lásku víc divoce…
To byla vážně legrace… Většinou se ptali Lukáše. Asi nikdy, ani mezi sebou, se o tom nebavili. Hodně se smáli, popichovali se, doplňovali jeden druhého, radili nám, zeptejte se tady toho, ten má hodně synů, také oni rozlišují dělat lásku a milovat. Bylo to lidské, hodně jsme se sblížili. Vlastně i o tomto je název naší výstavy „Všechno je jinak“. O předsudcích… nikdy jsme Papuánce nebrali jako primitivní národy – naopak. Jde totiž pouze o míru informací a o formování okolí. Základ – homo sapiens – je všude stejný a samozřejmě „barevný“ dle naturelu každého z nás. Všude na světě jsou lidé dobří a špatní, duchovní a materiální – jen informace a prostředí a zkušenosti bývají jiné.

Vy jste dělali odlitky tváří domorodců a přivezli jste je i zpět jako dar našeho náčelníka Václava Havla. Kde jsou dnes?
Příběh s odlitky vznikl na základě přání poznat, co to znamená být umělec. Předvedli jsme jim kouzlo umění tak, že jsme jim ukázali otisk v bílé hlíně. Lukáš jim na mě předvedl zaformování obličeje. Byl to úžasný okamžik, důležití náčelníci seděli kolem, nastalo úplné ticho, děti se raději rozutekly… Pak mě tři dny pozorovali, jestli nedošlo k nějaké proměně, když už mám otisk v bílé hlíně. A protože zvědavost je silnější než strach, jeden z náčelníků si přál odlitek také a postupně i další museli zvednout jeho hozenou rukavici a nechali si odlít obličej, nohy, ruce či hrudník. Formy jsme na místě zaplnili silikon-kaučukem a odvezli k nám do Čech se slibem, že jim hotové kusy dovezeme zpět. A v tomto rituálu navrácení odlitků opět figuroval náš největší náčelník Václav Havel, který hotové laminátové kusy vložil do oblého chlupatého bílého tvaru, ze kterého si domorodci v Papuy své kusy těl, rukou, noh a hrudníku bambusovými noži vypreparovali. Někteří náčelníci mají ten svůj kus schovaný v chatrči, někteří mladí je vzali do misijní školy, aby ukázali, jak vypadá jejich předek. Má to už patinu mastného dýmu a osahávání. Je to velká cennost – jako lebka náčelníka či jeho čelist – archetypální trofej kanibala.

Vaše kniha Nepřistupuj blíž, která nese jméno místního náčelníka, už existuje i v indonéštině?
Ne, v češtině a v angličtině. Rozdílná verze knihy je už přeložená do indonéštiny. Nechali jsme přeložit do indonéštiny záměrně zatím jen spirituální příběhy, protože ty kanibalské by byly pro Papuánce riskantní. Vždyť se v nich doznávají k vraždám. Slavnostně jsme Papuáncům jejich příběhy předali ve formě takových knižních lístečků, na jedné straně byla fotografie vypravěče a na druhé straně příběh, který vyprávěl – a celé to bylo ve svazku. Vytiskli jsme to pro celou vesnici.

Já jsem se ptal na indonéštinu, protože jsem četl článek o Vás v novinách Jakarta Post…
Ano, měli jsme tam přednášku a já výstavu. Indonéský nakladatel se časem určitě najde, neboť náš materiál má dnes již historickou hodnotu a bude časem nutný i pro papuánské školy.

Asi jste nejedla v těhotentví netopýry, což je tabu pro tamní těhotné ženy, ale vážně, jak si pochutnáváte na domorodé kuchyni?
Vozíme sebou rýži, k tomu lokální listy… Když jste v tomto papuánském přírodním režimu, tělo není obtěžované výstřelky chutí. A vydržíme déle nejíst. Dnes už jezdíme do známých míst a víme, co očekávat, ale kdysi Lukáš moc nejedl a vždy zhubl až o 15 kilo, protože nás hlídal po nocích, byl ve střehu, když jsme překračovali různá území, pacifikační linii… a vše poznávali a místní poznávali nás.

Nomádi žijící v nížině a horský kmen, to jsou etnika, mezi kterými jste nějaký čas prožili, budovali postupně důvěru, spřátelili se. Nížinní nomádi Korowai Batu a horalové Yali Mek – pro Evropana nerozeznatelní domorodci. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Velikánský. Ke Korowai Batu jsme se už nevraceli, to je oblast černé magie. Oni si nedokáží vysvětlit nemoc, takže když je někdo nemocný, je těsně před smrtí. U nich má kanibalismus jiný charakter a temně přetrvává. Nemocný označí viníka svého stavu a ten musí být zabitý, rozporcovaný, snědený, čímž se zlikviduje působení černé magie, která mu stav navodila a kterou někdo operoval. Korowai Batu jsou rodinné klany rozptýlené na docela velkých vzdálenostech, nepočetné skupiny kolem dvaceti lidí. Žijí v domech na stromech, protože jsou nepřetržitě ve sporech a nepřítel se může kdykoli znenadání objevit. Spory se vedou především o území, jídlo a ženy. Protože tam nežijí velcí savci, mají nedostatek potravy, což je snad i prazáklad kanibalismu. Funguje tam krutá forma msty, protože když nemocný označí viníka svého stavu, vždy to bude nějaký nepřítel z jiného klanu, ti druzí zase označí za viníka někoho z toho prvního klanu a jde to stále dokola. Tu oblast se nikdy nepodařilo pokřesťanštit, na druhou stranu tyto malinké rodinné klany se většinou rozptýlí v civilizaci nejrychleji. Nejrychleji totiž tento způsob života opustí, když uvidí možnost odejít. Mnohdy ve městech vstupují do nejtvrdších gangů, které operují ve výchozích místech, kde kvetou ve velkém drogy, prostituce. Vůbec byste na těch lidech nerozpoznali, jací jsou, odkud jsou, opět jsme u toho názvu „Všechno je jinak“. V přístavním městě, které je úplně indonéského charakteru, můžete potkat člověka, který vypadá naprosto sofistikovaně, telefonuje mobilem a nijak nepoznáte, že zažil kanibalismus, že bude vyprávět, jak se svým otcem porcovali lidské nohy. A naopak potkáte ve vnitrozemí náčelníka a v tom kulturním šoku si řeknete: tak tohle je ten poslední kanibal. A on to je člověk, který už byl i v Japonsku, v Polsku, jmenuje se Yali a je to nejznámější figura, která je na všech fotkách pro turisty, na nichž stojí u letiště, on chodí nahý, i do hospody vstoupí nahý, je to legenda a je natolik sofistikovaný, že dokázal přeskočit tu šílenou propast. A navíc pochopil, že je cenný takový, jaký je.

Jak se budují přátelství a důvěra s tak odlišnými lidmi, co k tomu potřebujete?
Respekt. Oni jsou strašně citliví, už z dálky poznají, jak to s nimi myslíte. Přistupovali jsme a přistupujeme opatrně a s citem k jejich duši a oni to díky silné propojenosti s přírodou vycítili…vzájemně se obdarováváme a plníme si přání…

Starší rozhovor:
Vojtěch Novotný: Papua Nová Guinea je vstřícná země