Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. je odborníkem na vulkanické procesy a horniny vulkanického původu v České geologické službě. Jeho originální turistický průvodce „Za sopkami po Čechách“, představuje, jak vypadala česká kotlina před desítkami milionů let a kam se vydat na výlety za vulkány třeba i s rodinou a kočárkem. Vladislav Rapprich je důkazem, že zájem o vulkanologii a výlety s dětmi lze jednoduše spojit. Kniha provede čtenáře v časovém rozpětí mezi 65 miliony a 100 tisíci lety, tedy po vulkánech třetihor a starších čtvrtohor. Na čtenáře čekají Komorní hůrka, Lovoš, Milešovka, Vrabinec, Milá, Kozákov, Bezděz, Ralsko, Trosky, Vyskeř, Kunětická hora, Říp, Vinařická hora a mnoho dalších.

Bezděz je názornou ukázkou dokládající, kolik křídových sedimentů bylo od dob třetihorní sopečné činnosti erozí odneseno. Celý Bezděz totiž utuhl pod povrchem a nevytvořil povrchový sopečný kužel. Nad jeho vrcholem, který v současnosti dosahuje výšky 604 m. n. m., bylo ještě přinejmenším několik desítek metrů křídových usazenin, které tvořily obal lakolitu. Nadmořská výška současného povrchu krajiny v okolí Bezdězu se pohybuje okolo hodnoty 300 m. Z velkého rozdílu vyplývá, že od dob sopečné činnosti byly řekami z této oblasti odneseny horniny o mocnosti asi 400 m.

V jihozápadním cípu Českého středohoří je možné navštívit relikt skutečného stratovulkánu, kterým je vrch Milá a několik kopečků v jejím okolí… Pod lávami, které lépe odolávají vlivům zvětrávání a eroze, je stále ještě možné narazit na uloženiny explozivních erupcí této sopky. Erupce podle všeho nad výlevy láv převažovaly. Měly většinou charakter strombolských až velmi slabě pliniovských erupcí, ale některé byly podle všeho freatomagmatické a dosti silné. Hezké výchozy odkrývající uloženiny dávných erupcí sopky Milá jsou ve svazích Odolického vrchu, ale na sopečné uloženiny je možné narazit i jinde, stačí se jen dívat pod nohy. Erupce často pohřbívaly na úpatích a svazích vulkánu Milá vegetaci včetně stromů. Na polích mezi Milou, Bečovským vrchem, Vinicí a Běloušem se tak mezi spoustou materiálu vyvrženého touto sopkou dají občas nalézt také úlomky fosilizovaných dřev.

Vladislav Rapprich pro www.cestomila.cz odpověděl mj. na otázku, zda existuje počítačový model, jak vypadaly Čechy např. před 25 miliony let, kdy Říp byl mohutným stratovulkánem.
Počítače potřebují strašné množství přesných informací, které my nemáme a spoustu věcí si musíme domýšlet. Možná lepší než počítačové zpracování je nechat malovat zkušeného malíře, jako to kdysi dělával Zdeněk Burian. V posledních letech už vyrostla nová generace a po určité odmlce začíná nová produkce rekonstrukcí, které jsou založeny na nejnovějších poznatcích z geologie, paleontologie a dalších oborů, které se snažíme více propojovat. Doporučuji navštívit Chlupáčovo muzeum historie Země na Přírodovědecké fakultě UK, kde je několik podobných rekonstrukcí různých období vystaveno. Není tam přímo Říp, ale například Milá, která bouchala zhruba ve stejném období a je kombinovaná s krajinou Tuchořic, kde v té době fungovala taková travertinová kopa, tedy pramen s oxidem uhelnatým, ve kterém uhynula spousta zvířat a zůstala tam pohřbena, takže je to významná paleontologická lokalita. Další rekonstrukce ukazuje, jak vypadaly erupce na Kozákově. Práce s malířem je lepší než na počítači, získá to takovou stravitelnější lidskou stránku. Do počítače musíte umístit systematická data, pokud je nemáte, zůstanou místo nich bílá místa. Ale ten malíř je může dotvořit podle našich poznatků jako kamínky do mozaiky, a chybějící místa si třeba domyslet.

Která sopka v Čechách je nejkrásnější? Vladislav Rapprich má jasno, kam vyrazit na výlet:
Nejkrásnější sopkou Čech jsou nepochybně Trosky, v Evropě bych dal přednost puklinové erupci Laki na Islandu. Možností výletů po českých sopkách je spousta. Z Prahy, kde sídlí Česká geologická služba, je asi nejjednodušší vyrazit na Říp nebo na Vinařickou horu u Kladna. Lidé, kteří bydlí v Českém ráji, nebo v Ústeckém a Karlovarském kraji, mají pomalu za každou vesnicí nějakou vyhaslou sopku.

Vladislav Rapprich – Za sopkami po Čechách
Vydalo nakladatelství Grada, 2012
Texty kurzívou – ukázky z knihy