Patříte také milovníky řecké historie a především té fiktivní? Jsou vašimi největšími hrdiny řečtí bohové a udatní reci? Jezdíte na dovolenou do Řecka kvůli tomu, abyste se mohli vydávat po jejich stopách a objevovat napůl zapomenuté příběhy? K Rhodosu se sice neváže tolik legend jako ke Krétě či Aténám, ale těch několik málo je stejně zajímavých.

Ostrov, který se vynořil z moře

V dávných dobách vedl vládce bohů Zeus boj proti mocným titánům. Když byl boj konečně u konce, rozhodl se Zeus odměnit všechny bohy, kteří mu k vítězství dopomohli. Rozdělil mezi ně všechnu pozemskou pevninu. Při dělbě se však zapomnělo na Helia. Ten totiž právě se svým slunečným povozem křižoval oblohu.

Takovou křivdu si samozřejmě Helios nenechal líbit a dožadoval se svého podílu. Nicméně Zeus jej pouze politoval a odmítl vzít kus pevniny jakémukoliv z dalších bohů, aby si je nepohněval. Helios si však vynutil slib, že mu připadne země, která se vynoří ze země. A tou byl právě ostrov Rhodos. Helios jej jako bůh slunce ozářil svým jasem a od té doby je to nejkrásnější řecký ostrov.

Rhodos, jméno ostrova i dcery Poseidona

Ke svému jménu přišel Rhodos až zadlouho po tom, co se vynořil pro Helia z moře. Prvním obyvatelům tohoto okouzlujícího ostrova byl svěřen Diův syn Poseidon, aby zde vyrostl. Tak se také stalo, a jakmile byl z Poseidona dospělý muž, zamiloval se dcery pána ostrova, do Alie, s níž měl několik synů a jedinou dceru – Rhodos.

A právě po této dívce je pojmenován celý ostrov. Poseidonovi připadla vláda nad mořem, stejnou mocí však chtěla disponovat také jeho manželka Alie, které se dopustila krvesmilstva se svými syny. Na ostrov v hněvu přivolala potopu.

Záchrany se ostrov dočkal ve chvíli, kdy se Helios zamiloval do sličné Rhodos. Z lásky zaplavené nížiny vysušil a učili z ostrova opět místo vhodné k žití.