Jaký itinerář doporučíte člověku, který přijíždí do Baskicka poprvé?
Baskicko je velmi rozmanité, takže návštěvník by určitě měl navštívit věčně zelené pobřeží a horské oblasti i suché planiny na jihu. Na atlantickém pobřeží najdeme malebné rybářské vesničky, krásné pláže i lázeňské město San Sebastián-Donostia. S Bizkajským zálivem je spojeno deltou řeky Nervión největší město Bilbao, kde se nachází Guggenheimovo muzeum. V horách můžeme vidět typické tvrze, statky či starobylé moštárny. Ve vnitrozemí se nachází město Vitoria-Gasteiz s velmi zachovalým středověkým jádrem a dále na jih začínají suché zvlněné planiny oblasti Rioja Alavesa s proslulými vinohrady.

Baskové mají vlastní jazyk zcela odlišný od španělštiny, představíte ho trochu?
Baskičtina – baskicky euskara – je pozůstatkem pradávného osídlení Evropy, kdy se v ní ještě neobjevily kmeny hovořící indoevropskými jazyky, ať už germánskými, románskými, keltskými či slovanskými. Je jediným dosud živým a odedávna používaným neindoevropským jazykem na našem kontinentě. Baskičtina tak představuje izolovaný jazyk s mnoha zajímavými rysy, jako je dvacítková soustava, postponovaný člen, systém patnácti pádů či zvláštní struktura sloves, která v sobě zahrnují tolik významů, kolik najdeme v jiných jazycích v celé větě.

Ovládá každý Bask euskaru? Jak je rozšířená znalost angličtiny na baskickém venkově?
Vzhledem k zákazu baskičtiny během frankistické diktatury mnoho Basků baskičtinu neovládá. Na pobřeží a na venkově je však baskičtina dost používána. S turisty většinou Baskové komunikují španělsky, případně anglicky. Znalost cizích jazyků však není mezi běžnými lidmi příliš vysoká. V naší kanceláři Baskické rozvojové agentury máme k dispozici stručné příručky baskické konverzace. Naše Česko-Baskická společnost připravuje i slovník.


„Hrají dva a dva páni s takovým dlouhým pleteným luskem nebo korýtkem, upevněným koženou rukavicí na pravé ruce. Do toho lusku chytí seňor Elola letící míček a šups, praští s ním na vysokou zeď, která se jmenuje fronton.“ – Karel Čapek, Výlet do Španěl

Co doporučíte přečíst si před cestou do Baskicka? Mám na mysli především baskické autory, případně díla, v nichž se čtenář seznámí se životem v Baskicku, s baskickou kulturou, dějinami i současností.
Baskická vláda připravila informační turistické materiály i v češtině, včetně map a fotografií. Rádi veškeré informace poskytneme případným návštěvníkům v naší agentuře. Co se týče spisovatelů, nejznámější je Bernardo Atxaga, jehož některé knihy byly přeloženy do češtiny. Doporučil bych i kapitolu z Čapkových cest do Španěl věnovanou Baskicku či knihu o slavném Baskovi Ignáci z Loyoly, která vyšla v češtině v nakladatelství Velehrad.

Fotbal je nejpopulárnějším sportem ve Španělsku. V Baskicku to asi nebude jiné. Platí dodnes pravidlo, že za baskické kluby smějí hrát pouze Baskové? Hned za fotbalem bude pelota? Tradiční baskické soutěže prý vycházejí z původně zemědělských činností, takže se soutěží v sekání kmenů nebo trávy (to jsem zažil i na Moravě) či zvedání kamenů. Zasportoval jste si někdy takto po baskicku?
V Baskicku je nejpopulárnější fotbal, basketbal a baskická pelota. Kromě sportů běžných i u nás, se hodně Basků věnuje pelotě, surfování a dalším aktivitám spojeným s mořem. Za slavný fotbalový klub Athletic Bilbao mohou skutečně hrát jen hráči z historických oblastí Baskicka. Po celém Baskicku se udržuje tradice tradičních soutěží v sekání kmenů a v dalších zemědělských činnostech, většinou během různých svátků. Sám jsem několikrát hrál pelotu a je to velmi krásný sport, i když náročný. Například ve variantě eskupilota se tvrdý míček z psí kůže odráží dlaní na velké vzdálenosti o stěny hřiště.


4500 let starý dolmen Sorginetxe v krásné baskické krajině

Jsou i v Baskicku populární býčí zápasy? A folklorní festivaly?
Řada Basků považuje býčí zápasy spíše za španělskou tradici. Nepořádají se moc často, zato je tu velmi populární běh s býky, který můžete o svátcích vidět v některých městech. Různé festivaly se konají hlavně v létě prakticky v každé vesnici a největší jsou tradičně v nejvýznamnějších městech: Bilbao, San Sebastián-Donostia a Vitoria-Gasteiz. Většinou trvají týden a můžete během nich vidět jak folklorní soubory, tak nejrůznější koncerty a akce

Baskická kuchyně je známá svými delikatesami, např. angulas – čerstvě vylíhlí úhoříčci, které se jedí především v předvečer sv. Šebastiána, proslulé jsou cukrářské výrobky, skvělé sýry, ryby. Co ochutnat v Baskicku?
V Baskicku doporučuji ochutnat především jídla z mořských živočichů, víno z oblasti Rioja Alavesa a alkoholický mošt sidra, který je často podáván k velkým hovězím kotletám nebo treskám. Najdeme zde i velmi kvalitní sýry. V baskických barech můžete ochutnat místní chlebíčky či jednohubky zvané pintxo, které zahrnují všechny tyto ingredience.

Jedním z krajů Araby je již zmíněná Rioja Alavesa (Arabeská Rioja), proslavená špičkovými víny. Reserva z vinařství Altún, kterou jste mi dal ochutnat, byla skutečně mimořádná. Ale Baskicko je proslavené také mladým a svěžím bílým vínem Txakoli, předpokládám, že ho asi Baskové pijí více, než drahá a těžká červená vína.
Baskové dávají přednost spíše plným červeným vínům. Jejich kvalita je vysoká, takže je můžete konzumovat bez větších následků. K obědu se pijí častěji lehčí stolní vína. Víno txakoli je velmi oblíbené a jeho spotřeba se liší dle oblasti a období.


Vinné sklepy Rioja Alavesa. „Vězte, že vína kastilská podněcují statečnost, kdežto vína z provincie Granada budí těžký a zuřivý smutek a vína andaluzská city lahodné a přátelské, vína z Riojy osvěžují ducha…“ – Karel Čapek, Výlet do Španěl

Vyplatí se při cestování do odlehlejších regionů půjčit auto, nebo existuje i v méně osídlených oblastech místní doprava?
V Baskicku je lepší cestovat autem, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi hornatou oblast a železniční či autobusová doprava mezi městy není tak rozšířená jako u nás.

Přes Baskicko vedou poutní cesty do Santiaga de Compostela.
Poutě do Santiaga de Compostela byly v dřívějších dobách velmi významné a zajišťovaly kulturní výměnu napříč Evropou. Putování je populární dodnes. Z obou tras bude pro Čechy možná zajímavější trasa podél pobřeží, kde mohou navštívit i některá přímořská městečka. V naší agentuře rádi poskytneme případným zájemcům informace a materiály zaměřené na pouť do Santiaga.


Palác kultury Kursaal v San Sebastián-Donostia

Kdysi jsem se setkal na Velikonočním ostrově se zvláštní legendou – první evropští návštěvníci podali svědectví o dvou rasách tamních domorodců. Jedni prý byli tmaví, ale druzí stejně světlí, jen více opálení než Evropané. Různých historek na toto téma bylo, v průběhu staletí, vymyšleno určitě spousta a některé mluví o ztroskotání baskické lodi, tedy, že byla část domorodců potomky baskických námořníků. Nesetkal jste se někdy s nějakou zmínkou na toto téma?
S touto informací jsem se nesetkal, ale je fakt, že Baskové vždy patřili mezi nejzkušenější světové mořeplavce. Hráli důležitou úlohu při objevování Ameriky už od Kolumbových cest a při lovu velryb se odedávna plavili v oblastech od Severního moře po neprozkoumané pobřeží Kanady.

Můžete na závěr představit svou práci v agentuře SPRI?
Jsme rozvojová agentura Baskické regionální vlády a v České republice a na Slovensku působíme již 10 let. Naše pražská kancelář pomáhá firmám či institucím z Baskicka při jejich vstupu na český nebo slovenský trh. Pomáháme i baskickým společnostem, které mají u nás výrobní závody či obchodní zastoupení. Vzhledem k podobné struktuře průmyslu v Baskicku a v našem regionu jsou výrobně-obchodní vztahy stále intenzivnější.

Tomáš Buchtele,
vystudoval Karlovu univerzitu a MBA (ESMA) v Praze, od roku 2002 ředitelem SPRI (Baskická rozvojová agentura) pro ČR a SR a předsedou Česko-Baskické společnosti.